Byggeri på Postgrunden skal være mindre

02.05.2016
Færre kvadratmeter og færre højhuse skal sikre bedre byrum på Postgrunden centralt i København.

Postterminalen, der ligger i hjertet af København med Tivoli og Hovedbanegården som nærmeste naboer, skal rives ned og erstattes af et nyt byområde med boliger og erhverv. Projektet har samtidig et stort rekreativt potentiale, da der bliver arbejdet med grønne byrum med udsigt til baneterrænet. Men det nuværende projekt rummer for mange kvadratmeter og for mange højhuse. Det gør det svært at sikre et velfungerende byrum på grund af problemer med skygge og vind. Derfor har teknik- og miljøudvalget i København netop stemt projektet ned og bedt om et ændret projekt med færre kvadratmeter, færre højhuse og bedre byrum.

”Der vil næppe være mange københavnere, der fælder en tåre, når nedrivningskuglen til sin tid rammer Postterminalen, der er en torn i øjet på Vesterbro med sine lange grå og lukkede betonfacader. Men vi skal ikke erstatte en arkitektonisk fejltagelse med en anden. Grundideen for det nye projekt på Postgrunden er god, men i sin nuværende form bliver byggeriet alt for massivt, og derfor vil vi have antallet af kvadratmeter og højhuse reduceret,” oplyser teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Projektet har været under udarbejdelse gennem længere tid. Morten Kabell anerkender, at der løbende er sket store forbedringer. Blandt andet er massive højhuse nu erstattet med slanke boligtårne. Men værdien af de smalle tårne forsvinder, fordi de kommer til at stå for tæt. Dermed kommer byggeriet stadig til at virke massivt og blokere for, at man kan få et kig til den omkringliggende by mellem tårnene. Også det skyldes, at der skal presses for mange kvadratmeter ned på området. 

”Hvis vi får skabt et nyt godt byrum med udsigt over baneterrænet, og der bliver sikret cafeer og butikker i stueetagerne, så er jeg sikker på, at området fremover vil kunne tiltrække mange københavnere. Men hvis byrummet bliver plaget af skygge og vind, så kommer det til at ligge øde hen. Når vi skal give grønt lys for så stort et projekt som dette, synes jeg kun det er rimeligt, at byggeriet giver noget tilbage til byen. Det spænder de mange kvadratmeter desværre ben for som projektet ser ud nu, og derfor er jeg glad for, at et flertal i udvalget har sendt et klart signal om, at der skal bygges færre kvadratmeter og være færre højhuse,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell. 

Se visualisering af Postgrunden set fra Dybbølsbro

For yderligere kommentarer kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 51 68 06 19