Christiania står foran afgørende fornyelse

15.12.2016
Sammen vil Københavns Kommune og Fonden Fristaden Christiania forbedre forholdene på fristaden gennem en byfornyelsesindsats.

Første skridt mod mere energirigtige boliger, en bedre infrastruktur og forbedrede sociale forhold på Christiania skal tages mandag d. 19. december. Her skal Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune tage stilling til en partnerskabsaftale med Fonden Fristaden Christiania, som allerede er godkendt på Fristaden. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) håber, at et politisk flertal vil komme christianitterne i møde, så kommune og fond sammen kan få skabt en bedre hverdag på Christiania:

- Vi skal tage imod den invitation, vi har fået af fonden. Aftalen skal være med til at sikre gode og tidssvarende boliger og uderum på Christiania, og at fristaden stadig er et sted, hvor grænser kan skubbes, og hvor der arbejdes med nye og innovative løsninger, der kan virke som inspiration for andre. Jeg har en klar forventning om, at aftalen både er til gavn for Christiania og for København som helhed, siger Morten Kabell.

Fokus vil blandt andet være på at få udskiftet eksisterende og til tider forurenende opvarmningskilder som oliefyr samt brænde- og koksovne. De skal erstattes af nytænkte løsninger som fx små, lokale, CO2-neutrale fjernvarmesystemer. Derudover skal wc- og badeforhold også opgraderes til tidssvarende niveau. På gadeplan skal der blandt andet ses på, om overgangene mellem Christiania og den omkringliggende by fungerer hensigtsmæssigt, og så skal infrastrukturen styrkes, så det er mere tydeligt for udefrakommende, hvor privatlivets fred i højere grad skal respekteres. Samtidig er det også et mål at oprette flere offentlige toiletter på fristaden.

Fra fondens side håber man på politisk opbakning til aftalen, så man kan tage næste skridt i fornyelsen af fristaden. Det forklarer bestyrelsesmedlem Knud Foldschack:

- Partnerskabsaftalen ser fornuftigt ud og kan bidrage til og bakke op om Christiania som et kreativt og innovativt samfund, mens vi også får taget hånd om vores udsatte medborgere. Samtidig får vi gjort boliger og infrastruktur tidssvarende, så Christiania stadig kan håndtere den million turister, som årligt lægger vejen forbi, men hvor det bliver gjort på en måde med respekt for Christianias særkender og særlige ånd.

Der afsættes i alt 30 mio. kr. til projektet, hvoraf fonden bidrager med 10 mio. kr., mens Københavns Kommune investerer 20 mio. kr.. De 30 millioner er dog ikke nok til at gennemføre de 11 projekter, som står beskrevet i aftalen, og derfor er det også nødvendigt med yderligere finansiering fra fx andre fonde, hvis planen til fulde skal føres ud i virkeligheden.

Partnerskabsaftalen er blevet til på baggrund af en undersøgelse for muligheden for en byfornyelsesindsats, som politikerne i Københavns Borgerrepræsentation bestilte midt i november 2015. Aftalen er delt op i fire forskellige temaer: Klima og energirenovering, bygningsfornyelse, områderne mellem husene samt forbedrede sociale forhold og flere arbejdspladser. Under de fire temaer er i alt 11 projekter beskrevet.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg tager stilling til partnerskabsaftalen på udvalgets møde 19. december.