De lokale har bestemt: Nyt Amager-kvarter skal være grønt, frodigt og bilfrit

02.06.2016
  • Nyt Amagerkvarter - Modelbillede af lokalplansområde
  • Nyt Amagerkvarter - eksempel på udformning af sydkilen
Teknik– og Miljøudvalget har godkendt at sende lokalplanforslag for Amager Øst i høring. Det bærer tydeligt præg af de lokales involvering.

Store træer, kreative erhverv, gode forhold for cyklister og ingen biler. Det var blandt de ønsker, de lokale havde, da de mødtes med lokaludvalget, Teknik- og Miljøforvaltningen og grundejerne for at udveksle ideer og input til et nyt boligkvarter i Amager Øst. I denne uge blev lokalplansforslaget for de nye kvarter så godkendt til at komme i otte ugers offentlig høring. Et forslag, der tegner et billede af et bilfrit boligkvarter med frodig bynatur, trygge tværgående forbindelser og rekreative grønne byrum. Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (EL) glæder sig over, at de lokales ønsker skinner så tydeligt igennem.  

”Vi skal udvikle byen i tæt dialog med københavnerne. Vi skal lytte til deres ønsker og visioner for deres bydel, og vi skal trække på deres store viden om lokale forhold. Det er lykkedes rigtig godt i lokalplanforslaget for det nye boligkvarter i Amager Øst, hvor frodig bynatur, trygge bilfrie byrum og grønne forbindelser er et resultat af den store lokale deltagelse” siger Morten Kabell.

Det nye boligkvarter skal udspringe fra området mellem Amager Strandvej og Ved Amagerbanen, der i dag byder på graffitidækkede bygninger og uudnyttede ukrudtsramte arealer. Det skal den nye lokalplan imidlertid lave om på. Lokalplanen muliggør nemlig opførelsen af 750-850 boliger, grønne byrum og frodige gårdhaver. Ud af de mange nye boliger udgør boligandelen 70-80 procent, hvilket betyder, at der også kan etableres kulturinstitutioner, serviceerhverv, liberalt erhverv, butikker, restauranter eller andre virksomheder, som kan være med til at sikre et rigt byliv i kvarteret.

De lokales ønske om et bilfrit kvarter er samtidig en vigtig del af planen. Stort set al bilparkering skal nemlig forgå i underjordiske kældre med nedgang i periferien af kvarteret. Grønne bilfrie byrum kan derved udbrede sig over jorden. Kvarteret får eksempelvis tre rekreative byrum, der indrettes som aflange kiler imellem kvarterets boligkarréer. To af disse skal have park og havekarakter med stauder, buske og træer, hvorimod det sidste bliver af mere urban karakter, der eksempelvis kan rumme kulturelle funktioner. Derudover spiller de lokales ønske om træer en synlig rolle. Minimum 375 træer skal nemlig fordeles ud i kvarterets byrum, gårdhaver og vejkanter. Morten Kabell er begejstret for, at bynaturen spiller en så stor rolle i planforslaget.  

”Sidste år vedtog København en strategi for bynatur, der slog fast, at blomster, træer og parker skal spire i takt med nybyggeri, så 75 procent af alle københavnere i 2025 oplever København som en grøn by. Lokalplanforslaget for det nye boligkvarter i Amager Øst er et pragteksempel på, hvordan vi både skaber plads til frodig natur, grønne parker og nybyggeri, når bilerne ikke fylder hele gadebilledet”, siger Morten Kabell.

Lokalplanen skal også skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige boligkvarterer i Amager Øst. Kvarteret er nemlig indrettet med tværgående stier, der kan lede beboerne hen til boligkvarteret ved strandlodsvej og det fredede kolonihaveområde ved Amager Strand og Øresund. Derudover er København ved at etablere en ny højklasse cykelforbindelse i form af en grøn supercykelsti i Amagerbanens gamle jernbanetracé. De nye beboere får således gåafstand til en supercykelsti, hele to metroer, gode busforbindelser samt en delebilordning i kvarteret, der skal det være med til at sikre, at bilerne bliver holdt nede på et minimum.