Del af Amagerbankens domicil bliver til ungdomsboliger

01.11.2016
Teknik- og miljøudvalget i København har besluttet, at Amagerbankens gamle kontorlokaler skal forvandles til ungdomsboliger

På hjørnet af Amagerbrogade og Uplandsgade ligger en række kontorlokaler, der har fået lov til at samle støv, siden Amagerbanken krakkede i 2011. Heriblandt bankens gamle administrationsbygning på Uplandsgade 2, der nu skal vækkes til live og indrettes med 87 nye ungdomsboliger. Det er i hvert fald lokalplansforslaget, Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har godkendt på sit møde den 31. oktober. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) er glad for beslutningen. 

”Jeg ser stor værdi i, at en række døde banklokaler omdannes til levende ungdomsboliger. Vi har nemlig akut brug for flere ungdomsboliger i København, så unge ikke skal være afhængige af deres forældres økonomi for at bo og studere i byen. Forvandlingen fra tomt erhverv til ungdomsboliger skaber samtidig liv i området, hvilket er til glæde for hele kvarteret,” siger Morten Kabell (EL)

Private ungdomsboliger er et alternativ, der skaber plads til byens unge, når Københavns Kommune ikke kan kræve, at der bygges alment. I modsætning til almene ungdomsboliger, er det dog lovligt at tjene på udlejning af private ungdomsboliger. København forsøger derfor at holde priserne nede ved at sænke visse byggekrav, når der bygges ungdomsboliger. F.eks. stiller kommunen færre krav til antallet af parkeringspladser, da bilparkering ofte får byggeomkostningerne til at stige til vejrs. Derudover bygges ungdomsboligerne typisk småt, så de er egnet til unge studerende. Morten Kabell håber på, at grundejeren rent faktisk bygger nogle boliger, som de unge har råd til at bo i. 

”Det er ikke til meget hjælp at bygge ungdomsboliger, hvis de unge ikke har råd til at flytte ind i dem. Derfor håber jeg også, at boligerne ender på en rimelig husleje, som er til at betale på en SU. På den måde vil Amagerbankens tidligere lokaler kunne tjene som et foregangseksempel i stedet for endnu et eksempel på kynisk kalkule,” siger Morten Kabell.

Den endelig lokalplan for Amager Bankens gamle lokaler bliver først vedtaget, når lokalplansforslaget har været i offentlig høring i otte uger.