Distortion skal være mere nabovenlig

28.02.2017
Den unikke københavnerbegivenhed skal fortsat have mulighed for at indtage byens gader, men det bliver med skærpede krav.

Distortion har siden 1998 vokset sig til en markant københavnerbegivenhed, der tiltrækker besøgende fra ind- og udland og tilbyder københavnerne en helt særlig oplevelse i byens rum. Sideløbende har de lokale beboere dog savnet, at der bliver taget mere hensyn til de folk, der lever og bor i de gader, som omfattes af Distortion.

Derfor stiller Teknik- og Miljøforvaltningen i år en række skærpede krav til Distortion, der skal sikre en bedre balance mellem hensynet til de lokale beboere og ønsket om at kunne lægge gader til en unik københavnerbegivenhed. De blev præsenteret i forbindelse med, at festivalens ansøgning for første gang blev politisk behandlet og godkendt af Teknik- og Miljøudvalget mandag den 27. februar.

”Helt overordnet skal vi sikre, at Distortion kommer i bedre balance med byen. Det skal naturligvis sikres, at der er toiletter nok, at hærværk bliver forebygget, og at musikarrangementer bliver placeret, så sikkerheden og et balanceret støjniveau er i højsædet. Men i år stiller vi også krav om, at der skal sikres en bedre lokal forankring, så Distortion bliver et arrangement, der giver til københavnerne i stedet for at tage,” siger teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL).

Igen i år vil Distortion indtage gaderne på Nørrebro onsdag og Vesterbro torsdag, men placeringen af scenerne vil blive tilpasset, så de harmonerer bedre med omgivelserne, og der vil ikke blive givet tilladelse til at placere scener i områder, der i 2016 blev udsat for hærværk, uden at der bliver iværksat markante tiltag, som kan afværge gentagelser fra sidste år.

Der vil igen komme en scene i Indre By, som skal hjælpe med at trække festivaldeltagerne væk fra brokvartererne, så renhold og nedpilning af scenerne kan ske til tiden. På baggrund af input fra beboerne i Indre By vil scenen dog blive flyttet fra Frue Plads til Rådhuspladsen, hvor der ikke er nogen umiddelbare naboer, og hvor der er bedre forhold til at håndtere store menneskemængder.

Det fremgik tydeligt af de klager, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtog i forbindelse med Distortion 2016, at mange beboere var generet af urin i gaderne. Derfor stiller Teknik- og Miljøforvaltningen i år krav om, at antallet af toiletter fordobles, så der sikres adgang til i alt 1.200 toiletter. Samtidig skal toiletterne gøres bedre tilgængelige og mere synlige.

Derudover stiller Teknik- og Miljøforvaltningen i år krav om, at Distortion skal i tættere dialog med de relevante lokaludvalg og foreninger for at dæmme op for eventuelle gener, men også for at udvikle ideer til, hvordan de lokale bedst muligt kan blive en del af Distortion.