Enhedslisten sikrer nedlæggelse af parkeringspladser

22.03.2017
Overførselssag: Tidligere afsatte penge til nye parkeringspladser skal i stedet for bruges til at nedlægge parkeringspladser i Indre By.

På Københavns Rådhus er der netop indgået aftale om brugen af ubrugte midler for 2016. Her sikrede Enhedslisten et markant grønt fingeraftryk ved at finde finansiering til nedlæggelse af 80 parkeringspladser i Indre By. Penge skal blandt andet komme fra en pulje på 45 mio. kr., der blev afsat til et nyt parkeringsanlæg helt tilbage i 2012. Nedlæggelsen af parkeringspladserne er blevet mulig, efter at beboerne i Indre By er sikret adgang til parkering i en del af p-anlægget under Israels Plads og anlæg af nye parkeringspladser under Langebro.

”Middelalderbyen er skabt til fodgængere og byliv med smalle gader, lave og forskelligartede huse og små overskuelige pladser. Jeg så gerne hele Middelalderbyen befriet for biltrafik, og den vision rykker nu et skridt nærmere med nedlæggelsen af 80 parkeringspladser, vi i stedet for kan bruge til mennesker og byliv frem for opmagasinering af biler,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Sidste år blev der nedlagt 80 parkeringspladser på Frederiksholms Kanal, hvilket betyder at kommunen senere på foråret kan indvie en ny cykel- og fodgængervenlig gade. Tidligere er der nedlagt cirka 500 parkeringspladser i Indre By i forbindelsen med byggeriet af et nyt parkeringsanlæg ved Skuespilhuset. Det har banet vejen for nedlæggelsen af parkeringspladser og nye byrum ved bl.a. Sankt Annæ Plads og i Havnegade.

Samtidig er der i aftalen sikret 1 mio. kr. mere til den støjvagt, der sikrer, at beværtninger overholder vilkår om bl.a. musik. Også dette glæder Morten Kabell.

”Københavnerne er glade for et godt og et levende byliv. Fra politisk side har vi et stort fokus på at sikre en bedre balance mellem hensynet til beboere og byliv. Derfor er vi på vej med en plan, der skal sikre en bedre håndtering af generne fra nattelivet. Det er styrkelsen af støjvagten et godt bidrag til,” siger Morten Kabell.

Aftalen om at nedlægge 80 parkeringspladser i Indre By blev aftalt i parkeringsforliget i 2016, men der blev dengang ikke fundet penge til byrumsforbedringerne. Der er nu enighed om, at pengene nu skal findes ved at gennemgå alle tidligere parkeringsaftaler for ubrugte midler. Herefter skal Teknik- og Miljøudvalget beslutte, hvad pengene skal bruges til, men der er allerede nu enighed om, at nedlæggelsen af parkeringspladser i Indre By skal finansieres af denne pulje.