Første skridt til omdannelse af Vesterport er taget

07.02.2017
Et flertal sagde i går ja til at arbejde videre med de overordnede planer om at overdække dele af banegraven.

Siden visionerne for en ombygning af Vesterport blev offentligt kendte for en uge siden, har debatten fyldt meget. Skal Palads rives ned, skal der opføres højhuse omkring Vesterport? Skal København have en udendørs biograf? Tilhængere og modstandere har brugt både traditionelle og sociale medier for at blive hørt, og mange ord er i den forbindelse blevet sagt på meget kort tid. I dag skulle Teknik- og Miljøudvalget så tage stilling til, om man skulle give grønt lys til at arbejde videre med projektet, som indtil videre kun er meget overordnet beskrevet. Og et enstemmigt udvalg gav grønt lys til, at Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med gruppen bag forslaget kan arbejde videre med at konkretisere visionerne. Dog med et fokus på flere detaljer, forklarer teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

- Den store debat har understreget, at vi skal være særligt opmærksomme på, hvad sådan et projekt kan gøre ved området på godt og ondt. Vi har behov for at udvikle byen, men det skal selvfølgelig ikke ske for hver en pris. Derfor er det vigtigt, at et potentielt projekt bliver passet ind i den eksisterende by og giver noget tilbage til københavnerne. Vi kommer kun til at sige ja til et projekt, hvis det vil fungere med det omkringliggende København, siger Morten Kabell.

Med til godkendelsen af det videre arbejde med projektet hører, at bygherre og forvaltningerne blandt andet skal være opmærksom på trafikale forandringer, bygningsmassens volume, flere boliger, ordentlige byrum og mere grønt, forklarer Morten Kabell:

- Det første oplæg, som vi nu har taget stilling til, er et interessant projekt. Nu har vi givet bygherre mulighed for at arbejde videre med projektet og samtidig indikeret, hvad man skal være opmærksom på i det fremadrettede arbejde. Vi har valgt ikke at lægge for mange restriktioner ned over det fremadrettede arbejde for nu for at se, hvad parterne bag så kan nå frem til. Det betyder, at de ikke bare kan plastre området til med massive og arkitektonisk uinteressante højhuse. Samtidig vil vi gerne have undersøgt muligheden for, at projektet også kan komme til at indeholde flere boliger. På den måde får vi forhåbentlig den bedste proces for alle parter, siger Morten Kabell, der samtidig understreger, at københavnerne skal inddrages før en eventuel beslutning om at gennemføre projektet.

Forslaget består af en karréstruktur med tre tårne og et gårdrum med åbent kig til banegraven samt en selvstændig tårnbygning nord for broen Vandværksviadukten. Stueetagerne foreslås anvendt til udadvendte funktioner. Karréen foreslås opført i 24 m højde og de fire tårne i en højde på 50-100 m. Forslaget rummer samlet 75.000-81.000 etagemeter og en bebyggelsesprocent på 400-430.