Første spadestik for ny Amagerbrogade nærmer sig

11.05.2016
Amagerbrogade skal være en pulserende åre, der skabe bedre vilkår byliv og handelsliv og bedre plads til de bløde trafikanter.

Amagerbrogade skal være en pulserende åre, men det skal ikke være bilerne, der dominerer, som det er tilfældet i dag. Gadens nye udtryk skal skabe bedre vilkår byliv og handelsliv og bedre plads til de bløde trafikanter.

Det er ikke altid ligetil at komme frem i trafikken på Amagerbrogade. Op mod 20.000 cyklister begiver sig dagligt ad Amagerbrogade, og det samme gælder for tusindvis af fodgængere. Selvom der tælles flere cyklister end bilister, stemmer forholdene ikke overens med denne virkelighed, men det skal der nu gøres op med. Amagerbrogade skal nemlig ikke være en hovedfærdselsåre for folk i bil, men i stedet forvandles til en strøggade med et attraktivt handelsmiljø, flere træer, bedre opholdsmuligheder og bedre forhold for fodgængere og cyklister. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) ser frem til en moderne Amagerbrogade:

- Amagerkanerne får intet ud af gennemkørende biltrafik, og derfor skal vi have bilerne fylde mindre på Amagerbrogade. I stedet skal vi skabe bedre plads til både cyklister og fodgængere, som vi i øjeblikket ikke byder de bedste rammer. Når vi fornyer København, skal vi gøre det med udgangspunkt i københavnerne, og med en masse gode input fra naboer, lokaludvalg og handelsliv på Amagerbrogade, bliver der netop plads til mennesker på den nye Amagerbrogade, siger Morten Kabell.

Ændringerne i indretningen af de første to etaper af Amagerbrogade vil skabe flere brede fortove med opholdsplader og mere plads til café- og handelsliv. Samtidig udvides cykelstierne til bredder på mellem 2,2-3 meter, og der etableres også bedre cykelparkering i gaden.

10-30 pct. fald i biltrafikken

En del af den nødvendige plads til forbedringerne tages fra biltrafikken. Ønsket er at fjerne den gennemkørende og derfor unødvendige biltrafik, og beregninger viser, at der kan forventes et fald i biltrafikken på mellem 10 og 30 pct., når alle tiltag er ført ud i livet. Flere steder vil bilisterne opleve at holde bag en holdende bus, hvor de i dag kan smutte udenom, fordi der i øjeblikket er busbaner. Dermed bliver busserne stadig prioriteret højt og bliver ikke sat bag bilerne, når de holder for at samle passagerer op.

- Vi prioriterer de pladsbesparende transportformer med denne opgradering af Amagerbrogade, og det betyder, at vi sætter busserne forrest og bilerne bagerst på kørebanen. Forhåbentlig vil bilisterne indse, at det ikke kan betale sig at tage bilen i København, og dermed vil også støj og luftforurening falde på Amagerbrogade. Det er bestemt den rette vej at gå, siger Morten Kabell. 

I forbindelse med omlægningen af Amagerbrogade etableres også flere fremrykkede perroner i forbindelse med busstoppesteder for at skabe bedre tryghed for buspassagererne ved ind- og udstigning og færre konflikter mellem buspassagerer og cyklende. I sidegaderne nær Amagerbrogade etableres korttidsparkering med henblik på de handlende.

Som det højeste sted på Amager udgør Amagerbrogade en central del af skybrudssikringen på Amager og er i den forbindelse udpeget som skybrudsvej. Skybrudsprojektet etableres samtidig med anlægsprojektet og skal på sigt være med til at sikre 3000-3500 indbyggere mod skybrud, og skybrudssikringen skal også komme amagerkanerne til gode i hverdagen, forklarer Morten Kabell:

- Når vi ændrer på byen, gør vi det, så københavnerne kan nyde godt af det, og når vi etablerer skybrudsløsninger, skaber vi grønne rum til glæde for byens beboere. Vi får nu skabt en grønnere Amagerbrogade med grønne åndehuller, som kommer rigtig mange mennesker til gode i et område, hvor der kan være langt mellem de små oaser, siger Morten Kabell.

Arbejdet med at anlægge den nye Amagerbrogade går efter planen i gang til april 2017 og gaden vil stå klar til indvielse i december 2018. Samlet set er der afsat 108,4 mio. kr. til anlægsarbejderne. Finansieringen til den sidste etape af Amagerbrogade skal findes i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619