Fuld gas på Københavns skraldebiler

19.02.2016
På bare to år er 40 pct. af skraldebilerne konverteret fra diesel til naturgas, og endnu flere er på vej.

København var i 2014 en af de første kommuner, der begyndte at indsamle borgernes husholdningsaffald i gasdrevne skraldebiler, og i dag kører 36 af byens i alt 91 skraldebiler på gas.

De nye skraldebiler giver både renere luft, mindre CO2-udslip og larmer ikke nær så meget som de traditionelle dieselbiler, og de er et vigtigt ben i Københavns Kommunes arbejde for at sikre en mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamlingen.

”Jeg er stolt af, at København sætter handling bag ordene og viser, at det er muligt at gøre den tunge trafik mere miljøvenlig, så den luft, københavnerne indånder, bliver renere.  Vi vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og det betyder, at 11 pct. af vores CO2-reduktion skal komme fra transportsektoren. Derfor er der fortsat brug for at tænke alternative drivmidler ind i den tunge transport,” siger Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester (EL). 

Når kalenderbladet runder 1. maj vil i alt 82 pct. af byens skraldebiler køre på gas, og det indhenter den politiske målsætning om, at mindst 60 pct. af Københavns Kommunes skraldebiler skal køre på alternative brændsler i 2018.

De gasdrevne skraldebiler som kører på gaden i dag, kører på naturgas som tankes på den dertil anlagte gastankstation på Prags Boulevard på Amager. Når den nye flåde af skraldebiler rammer gaderne omkring til maj vil de køre på biogas. Det giver et endnu bedre miljøregnskab med en reduktion af CO2-udledningen på næsten 85 pct., mens udledningen med NOx vil ligge 40 pct, under niveauet for en lastbil på diesel.

Det er ikke kun miljøet, der kan klappe i takt med indførelsen af flere gasdrevne skraldebiler. Når skraldebilerne kører på gas frem for diesel, støjer de nemlig også mindre, hvilket er til gavn for både skraldemændenes arbejdsmiljø og det almene støjniveau i byen. Derudover reducerer transport på gas udledningen af partikler, så luften i byen bliver renere.

Fakta:
 

 • Københavns Kommune har siden 2013 indarbejdet krav om gasdrevne skraldebiler i udbuddet for affaldsindsamling.
   
 • 40 pct. af byens i alt 91 skraldebiler kører i dag på naturgas frem for diesel
   
 • 1. maj vil 82 pct. – svarende til 75 skraldebiler - køre på gas; heraf de 42 pct. på biogas
   
 • Målet i Ressource- og Affaldsplanen er, at mindst 60 pct. af byens skraldebiler skal køre på alternative drivmidler i 2018

 

 • Gasdrevne skraldebiler kræver i dag tanke af en vis størrelse, og derfor vil ikke alle byens skraldebiler – fx de mindre mikro- og specialbiler - kunne udskiftes med gasdrevne versioner.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.