Grønt lys til ny moske i København

09.02.2016
Et sjældent enigt Teknik- og Miljøudvalg i Københavns Kommune har godkendt lokalplanen for en ny moske i Københavns Nordvestkvarter.

I dag har Islamisk Trossamfund indrettet en moske og kulturcenter i tidligere erhvervsbygninger på hjørnet af Dortheavej og Tomsgårdsvej. Trossamfundet vil opføre en ny moske og kulturcenter tegnet af Henning Larsens Architects på samme sted. Det kræver en ændring af lokalplanen. Københavns Kommune har forud for godkendelsen af lokalplanen gennemført en høring. Der er indkommet 125 høringssvar, hvoraf 111 gør indsigelser mod opførelsen af moskeen af religiøse årsager. Denne type indsigelser er dog ikke relevante, da en lokalplan ikke må forskelsbehandle religioner.

 

”København skal være en mangfoldig by, hvor alle religioner kan udfolde deres aktiviteter i rammer, de selv finder passende. Jeg er meget begejstret for Henning Larsen Architects forslag til en ny moske og kulturcenter. Den vil give et arkitektonisk løft til et lidt overset område af København. Samtidig vil den nye moske vil åbne sig mere over for den omgivende by end tilfældet er i dag,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

 

Tonen i indsigelserne overfor den nye moske har til tider været rå på de sociale medier, i borgerhenvendelser og i nogle af høringssvarene. Men i Teknik- og Miljøudvalget har alle partier holdt sig til planmæssige spørgsmål som byggeriets højde, arkitektoniske udtryk og parkeringsforhold. Det er Morten Kabell glad for.

 

”Diskussionen om religion, flygtninge og indvandrer fylder meget i vores samfund i disse år. Og der falder desværre alt for ofte hårde og upassende ord, som skaber dybe skel. For mig har processen om den nye lokalplan vist, at københavnerne og politikerne her på Rådhuset virkelig står sammen med et brændende ønske om, at vores hovedstad skal være en rummelig og mangfoldig by,” siger Morten Kabell.

 

Det var et enigt Teknik- og Miljøudvalg, der godkendte den nye lokalplan. Sagen går nu videre til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

For yderligere kommentarer kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619