Grøn transport og sociale forbedringer

13.09.2016
Klar prioritering af de grønne transportformer, flere billige boliger og et løft til byens udsatte borgere.

Det er Enhedslistens markante fingeraftryk på Københavns Kommune budget for 2017. Enhedslisten har med aftalen fået trafikken tilbage på en grønnere kurs. Med 340 mio. kr. til bedre forhold for cyklisterne, bedre busforbindelser, sikre skoleveje og arbejdet med at renovere byens nedslidte fortove, cykelstier og veje sikrer budgetaftalen, at flere københavnerne og pendlere vil vælge cyklen og den kollektive transport i de kommende år. Det står i skærende kontrast til sidste år, hvor Enhedslisten stod uden budgetaftalen.

”København skal af hensyn til miljøet, klimaet og fremkommeligheden prioritere investeringer i de grønne transportformer. Sidste år kom der desværre slinger i valsen med et stort fokus på parkering, men med Enhedslisten tilbage som budgetparti er bilerne igen sat bagerst og investeringerne i trafikområdet tilbage på den rette grønne kurs. Alene cykelområdet har i år fået 140 mio. kr. mod den sædvanlige praksis med en årlig cykelpakke på 75 mio. kr.,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Med aftalen har Enhedslisten også sikret 160 mio. kr. til billige boliger til københavnere uden de store tegnebøger og et fortsat fokus på det fysiske løft af byens udsatte byområder. Blandt andet rummer aftalen en rekordstor investering på 82 mio. kr. til nye ungdomsboliger. Enhedslisten har endvidere sikret 34 mio. kr. til energirenoveringer af almene boliger, hvilket vil medvirke til at nedbringe beboernes varmeregninger.

På socialområdet har Enhedslisten prioriteret at holde hånden under byens svageste ved at sikre penge, så en række eksisterende projekter for sindslidende, misbrugere, hjemløse, prostituerede, flygtninge og andre socialt udsatte kan fortsætte og i nogle tilfælde udvide deres aktiviteter. Bl.a. er der fundet penge til en fortsættelse af SydhavnsCompagniet, Gadepulsen+, udsatte-teamet på Christiania, Reden og Morgencafeen for hjemløse. Samtidig får et af byens to stofindtagelsesrum udvidet bevillingen, så det fremover kan holde døgnåbent. Endelig har Enhedslisten sikret 7,5 mio. kr. til at kortlægge handicappedes udfordringer med at bevæge sig rundt i byen og bruge dens rekreative muligheder samt konkrete forbedringer i Ørestad som den første bydel, mens midlerne til de faktiske forbedringer i resten af byen skal findes på de kommende budgetter.

”København bliver gang på gang fremhævet på grund af vores store fokus på livskvalitet. Men en by skal også måles på, hvordan den behandler sine mest udsatte borgere, hvad den gør for at skabe plads til alle og få alle med. Derfor har Enhedslisten sikret at der kommer flere billige boliger, og samtidig har vi været garanten for indsatser overfor byens allersvageste og mest udsatte borgere, hvor en del af pengene til de sociale indsatser sidste år endte med at gå til nye skattelettelser for erhvervslivet,” siger Morten Kabell.