Grønt lys til planen for Kulbanekvarterets fremtid

31.08.2016
Mandag eftermiddag nikkede politikerne i Teknik- og Miljøudvalget til den fremlagte kvarterplan for Kulbanekvarteret.

Med en godkendt kvarterplan er første milepæl i Områdefornyelsen Kulbanekvarterets arbejde nu nået. Kvarterplanen var på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden mandag eftermiddag, og politikerne var tilfredse med de mål og visioner, der nu er fastsat for området. Forud for kvarterplanens færdiggørelse ligger et større arbejde, hvor borgerinddragelsen har været i centrum, og det har været en positiv oplevelse for Inge Grønlund, som er beboerrepræsentant i Styregruppen:

- Det har været fantastisk at være med til at lave kvarterplanen! At have fingrene helt nede i dejen og sammen finde ud af, hvordan vi skal udvikle vores forsømte kvarter og skabe forbindelser og fællesskaber i fremtiden. Arbejdet med kvarterplanen har også givet mig et nyt blik på mit kvarter, som jeg har boet i siden 1969. København-Ringstedbanen kan skabe endnu større afstand i kvarteret, men nu sætter vi alle kræfter ind på at få skabt en park, der i stedet kan samle kvarteret og rumme alt det, vi gerne vil være fælles om.

 

For teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) er borgerinddragelse en nødvendighed, hvis kvarterplanen skal blive en succes:

- Der er ingen tvivl om, at potentialet for forandring er til stede i Kulbanekvarteret, det har den store interesse for workshops og vandreture i området vist. Det engagement skal vi som kommune facilitere på bedst mulig vis, så de lokale selv kan være med til at realisere deres drømme for kvarteret. På den måde får vi skabt de bæredygtige forandringer, som Kulbanekvarteret længes efter. Kvarterplanen konkretiserer, hvad beboerne i området ønsker sig, og den skal vi nu sammen forsøge at gøre til virkelighed, siger Morten Kabell.

Kvarterplanen er delt op i fire overordnede temaer: 1) Bykvalitet, boliger og stiforbindelser 2) Fire særlige steder 3) Kulbaneparken – kvarterets hjerte samt 4) Fællesskab og ansvar. De tre første temaer har meget fokus på fysiske elementer, og det er nødvendigt at gøre op med opdeling, som præger området i dag, mener Morten Kabell:

- Kulbanekvarteret bærer tydeligt præg af, at der ikke tidligere har været en overordnet plan for området, og det lider man under i dag. Derfor skal vi have skabt stiforbindelser på kryds og tværs af parken, så området bliver bundet bedre sammen. Det kan være med til at skabe et fællesskab på tværs, som der er stor interesse for, siger Morten Kabell.

Udover stiforbindelser i Kulbaneparken og trafiktiltag på Kulbanevej er fire særlige steder i fokus. Planen er at åbne Lykkebo Skole mere op udadtil, så skolen og skolegården i fremtiden bliver brugt af andre end skolebørn. I det sydvestlige hjørne af området er der planer om at skabe mere attraktive udearealer ved centeret, som ser ud til at blive moderniseret de kommende år og som  gerne skal virke som en indbydende port til Kulbanekvarteret. Det samme gælder for Vigerslev Allé Station og viadukten ved denne i øst, som på samme måde skal være med til at byde folk indenfor. Derudover skal genbrugsstationen, som i dag lukker sig om sig selv, bruges som et aktiv i området fx til loppemarkeder og Danmarks Naturfredningsforenings store affaldsindsamlinger.

Et af de længe ventede projekter i kvarteret er anlæg af Kulbaneparken. Nu hvor anlægsarbejdet med København-Ringstedbanen snart er færdigt, er der endelig mulighed for at anlægge en park, som udnytter det særlige terræn ovenpå tunneldækket. Et stort, grønt område med mulighed for bevægelse og sociale og kulturelle fællesskaber. Der er ambitiøse drømme om en park, der kan blive hele kvarterets attraktion, fælles mødested og ramme for styrkede fællesskaber på tværs af kvarteret - et udflugtsmål for københavnerne og samtidigt en ramme for det gode hverdagsliv for beboerne i Kulbanekvarteret.

- Det er store drømme. Nogle af målene kan realiseres i regi af områdefornyelsen, andre skal kvarterplanen være med til at modne.  Beboerne og området har været tålmodige og ventet længe. Nu er det tid til at sætte det oversete kvarter på landkortet og sammen udvikle og anlægge en attraktiv park, siger Morten Kabell.

Et af de første tiltag bliver etablering af et mødested i parken, hvor drømmene om parken kan konkretiseres, og de første fællesskaber kan opstå og slå rødder.

Under emnet Fællesskab og ansvar vil der være særligt fokus på de unge i kvarteret. Netværk, social sammenhængskræft og mulighederne for at være en del af fællesskabet skal styrkes, og så vil Områdefornyelsen hjælpe de unge til at få en stemme i kvarteret og støtte deres muligheder for at få praktikpladser, job og uddannelse. Derudover vil der være fokus på forenings- og aktivitetsudvikling på tværs af området, hvor den netop afholdte årlige kulturfest også vil spille en rolle.

Helt overordnet er Morten Kabell meget tilfreds med den nye kvarterplan for området:

- Kulbanekvarteret slår i øjeblikket negativt ud på socialøkonomiske nøgletal, men jeg er sikker på, at kvarterplanen kan være med til at ændre på den status. Vi skal sætte ind i vores udsatte byområder, og Kulbanekvarteret skal løftes til københavnerstandard. Kvarterplanen er første skridt, og med de visioner den præsenterer, er jeg sikker på, at vi sammen går en lys fremtid i møde, slutter Morten Kabell.

Områdefornyelsens arbejde i området løber frem til 2021. Over de næste fem år bliver der investeret omkring 7,5 mia. kr. i og omkring Kulbanekvarteret og af dem ca. 700 mio. kr. inden for Områdefornyelsens areal. Selve områdefornyelsen er finansieret med 30 mio. kr..