Inderhavnsbro bag vild cykelrekord

03.11.2016
Rekordmange bevæger sig rundt på cykel i København, efter Inderhavnsbroen åbnede i sommer.

Samtidig er der registreret færre biler i gadebilledet. Det gode vejr skal dog også tages med i beregningen.

Et af sommerens helt store tilløbsstykker i København har været den nye bro over inderhavnen, som åbnede i juli. På en enkelt dag i tidsrummet 7-19 talte kommunens folk over 14.000 cyklister, som benyttede sig af broen til at skyde genvej mellem Nyhavn og Christianshavn, og nye trafikmålinger tyder på, at genveje som Inderhavnsbroen kan få flere op på cyklen. Således nåede kommunens trafiktællere at registrere 265.700 cyklister på vejene, som krydser havnen og søerne ved den årlige cykeltælling. Det er det højeste antal nogensinde, siden man begyndte på at foretage målingerne tilbage i 1970. Samtidig overgår antallet af cyklister for første gang antallet af biler over det såkaldte søsnit i kommunens opgørelse. Antallet af biler endte på 252.600, og dermed er målingerne igen med til at understrege, at København er og bliver en cykelby, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

- Tallene viser med al tydelighed, at cyklen er det foretrukne transportmiddel i København, og det betyder selvfølgelig, at det er denne transportform, vi skal prioritere, når vi indretter byen. De nye tal viser tydeligt, hvad de senere års investeringer i nye genveje kan gøre for cykeltrafikken – nemlig at de får flere til at vælge bilen fra for i stedet at tage cyklen, og den udvikling skal vi selvfølgelig bakke op om og fortsætte fra politisk side, siger Morten Kabell.

Undersøgelser fra Bryggebroen, som ligger i den sydlige del af havnen, har vist, at 12 pct. af cyklisterne ikke ville have taget cyklen eller alternativt helt havde sløjfet turen, hvis det ikke var for genvejen over havnen. Ligeledes viser en undersøgelse, at 60 pct. vælger Bryggebroen, fordi den er fri for biltrafik.

Sammenligner man tallene fra 2015 og 2016 er der sket en stigning på over 35.000 cyklister i kommunens tællinger og over tyve år er tallet steget med 68 %. Det giver stof til eftertanke, mener Morten Kabell.

- Tallene lyver ikke, og de er et vink med en vognstang om, at det er nødvendigt at prioritere bedre forhold for cyklisterne, for nu er der altså kommet endnu flere af dem. Det kan vi som politikere ikke ignorere, og derfor bliver vi også nødt til at se nærmere på, om det er tid til at tage areal fra bilisterne og give det til cyklisterne i form af bredere cykelstier, så det stadig føles trygt at færdes på to hjul i København, lyder det fra Morten Kabell, som samtidig anerkender det gode sensommervejr som en faktor i forbindelse med tællingerne.

Mens antallet af cyklister er steget markant, er der også sket et betragteligt fald i antallet af biler ved tællingerne. Sammenlignet med sidste år er det samlede antal biler faldet med 3500, og den nedgang i bilismen er også værd at tage med i det samlede billede, mener Morten Kabell:

- Man skal selvfølgelig være påpasselig med at lægge for meget i en enkelt tælling, men selvfølgelig er det positivt at se antallet af biler i København dale og antallet af cyklister stige, og jeg håber da, der er tale om en tendens og ikke bare et øjebliksbillede. Skal vi have trafikken til at glide bedre, skal vi have færre biler på vejene og mere plads til cyklisterne. Når politikerne på Christiansborg ikke vil hjælpe os med en trængselsring eller et forsøg med roadpricing, er det dejligt at se, at vores egne initiativer har en effekt og betaler sig i forhold til at få rykket folk fra bil til cykel, slutter borgmesteren.

Fakta

I 2006 åbnede Bryggebroen, som på samme måde som Inderhavnsbroen er en genvej til cyklende og gående over havnen. På forbindelsen mellem Islands Brygge og Dybbølsbro blev der ved seneste tælling registreret 19.530 cyklister mellem klokken 7 og klokken 19. På Inderhavnsbroen var tallet 14.150 cyklister.

I 2008, to år efter Bryggebroens åbning, undersøgte Københavns Kommune effekten af broen. Her svarede 12 % af cyklisterne, at uden Bryggebroen ville de ikke ellers have benyttet cyklen på den tur, eller ville ikke have haft foretaget turen. Det svarer til ca. 4.600 nye cykelkm. per døgn og knap 800 færre km. kørt i bil.

Desuden blev nedenstående årsager til at benytte broen angivet. At broen bidrager til at gøre rejsen væsentligt hurtigere og kortere er den vigtigste årsag, og Cowi beregnede, at de dengang ca. 5.500 cyklister på Bryggebroen sparede i alt ca. 16.000 km per døgn svarende til cirka 1.000 timer som følge af Bryggebroen.