Inderhavnsbroen er blevet et tilløbsstykke fra dag et

25.08.2016
Københavnere og turister har taget genvejen til sig fra start. Kommunen må sande, at vi er langt vildere med Inderhavnsbroen end forventet.

Hvis du synes, det er lidt trangt med pladsen på Inderhavnsbroen, så kan der være noget om snakken. I hvert fald er Københavns nyeste cykel- og gangbro langt mere velbesøgt end forventet. Da planerne for den nye forbindelse blev vedtaget, var det med forventninger om, at et sted mellem 3000-7000 cyklister ville lægge vejen forbi dagligt. Nye tal viser, at begejstringen langt overgår de ellers positive forventninger. Lige knap 11.000 cykelture over broen på en hverdag og næsten 18.500 gående på en lørdag blev det til i sidste uge. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) er ovenud glad for, at københavnerne har taget så godt imod den nye rute:

Tallene overgår alle forventninger! Inderhavnsbroen er en fantastisk genvej for pendlere, som tager turen på to hjul fra indre by og Østerbro henover havnen til Christianshavn og Amager og vice versa. Derudover er den en glædelig mulighed for alle andre for at krydse havnens blå rum og nå dele af København, som førhen har krævet en omvej og derfor muligvis er blevet valgt fra. Inderhavnsbroen gør København mere tilgængelig, og tallene viser, at broen har været længe ventet blandt københavnerne, siger Morten Kabell. Det er dog ikke usandsynligt, at nyhedsværdien i øjeblikket tiltrækker ekstra mange besøgende i øjeblikket, og derfor vil der senere på året blive foretaget nye trafiktællinger.

Mens broen har en naturlig funktion som genvej for de tohjulede, er der også tænkt opholdsrum ind til gående, og med helt præcist 18.451 fodgængere på broen i løbet af lørdagen i sidste uge er den del af broens funktion også blevet en succes, konstaterer Morten Kabell:

Broen er med sine opholdmuligheder i sig selv med til at skabe et nyt byrum midt i havnen med en unik udsigt, ro og nærhed til vandet, som vi ikke kan tilbyde andre steder. Oftest handler det om at krydse havnens broer hurtigst muligt, fordi du er på vej fra A til B, men med Inderhavnsbroen har vi skabt en genvej, som allerede nu viser sig at være et udflugtsmål i sig selv. Det kan jeg ikke være andet end tilfreds med, siger Morten Kabell.

Da Københavns Kommune i begyndelsen af juli fjernede byggepladshegnet og gav københavnerne mulighed for at krydse Inderhavnsbroen, var det samtidig et meget tydeligt eksempel på en bevidst politisk prioritering af bedre forhold for cyklister, fodgængere og bylivet i København. En satsning, der har forbedret livskvaliteten for tusindvis af københavnerne og gjort hovedstaden til foregangsby verden over.

Inderhavnsbroen banede vej for nye byrum

Inderhavnsbroen blev til som en større politisk kable, der skulle sikre en god forbindelse mellem Operaen og Skuespilhuset med dertilhørende parkeringsanlæg under Kvæsthusmolen. Broen er overvejende finansieret af A.P. Møllers Fond til Almene Formaal. Forudsætningen for at Københavns Kommune accepterede opførelsen af parkeringsanlægget var, at der blev nedlagt et tilsvarende antal parkeringspladser i gadeplan i området. Det banede vejen for flere nye byrum, bl.a. i den førhen forsømte Havnegade, der i dag er forvandlet til en bred Havnepromenade omringet af trampoliner, bænke og blomsterbede. Efterfølgende er Sankt Annæ Plads blevet omlagt til en såkaldt skybrudsgade indrettet med en grøn og frodig have, der både indbyder til afslapning og samtidigt har til formål at beskytte byens huse fra ekstreme mængder regn. Sidst men ikke mindst er Kvæsthusmolen åbnet op for københavnerne, der fremover vil kunne opleve kunst-, kultur- og sportsbegivenheder midt ude i Københavns Havn. 

I en storby leves livet mellem husene. Mennesker skal have mulighed for at komme ud af deres lejligheder for at slappe af i solen, møde deres venner og gøre sig nye bekendtskaber. De skal have grønne områder og mulighed for oplevelser. Det kræver, at vi prioriterer den begrænsede plads i byen til fordel for mennesker frem for parkerede biler, og at vi gør det nemt for dem, der vælger at transportere sig til fods eller på cykel, siger Morten Kabell.

Forud for færdiggørelsen af Inderhavnsbroen har Københavns Kommune arbejdet på at forbedre forholdene for byens cyklister på de vigtigste veje til og fra Inderhavnsbroen. Store Kongensgade og Gothersgade har blandt andet fået bredere cykelstier, mens ensretningen er blevet ophævet for cyklister langs Nyhavn, Kongens Nytorv og derfra ad Gothersgade op til Kongens Have. Også på den anden side af Inderhavnsbroen er forbindelsen mellem Københavns forskellige kvarter styrket. Christianshavnssiden er blevet indrettet med mindre broer, der fører cyklister og fodgængere videre til Papirøen, Operaen og Holmen, samt en ny grøn cykelrute, Christianshavnruten, der leder cyklister fra Inderhavnsbroen, videre gennem Christianshavn og ud til Amager.

I alt blev 10.858 cykler og 11.051 fodgængere registreret ved en manuel cykeltælling torsdag d. 18. august mellem kl. 7 og klokken 19. Lørdag d. 20. august i samme tidsrum blev der registreret 18.451 fodgængere samt 9226 cykler. Teknik- og Miljøforvaltningen vil senere på året foretage nye trafiktællinger for at få et billede af brugen af broen, når nyhedens interesse har lagt sig.