Indvielse i Enghaveparken

02.09.2016
Arne Jacobsens smukke musiktribune og læskure i Enghaveparken er blevet nyrestaurere

Det bliver fejret med dans, leg og spisning lørdag den 3. september Forude venter den store fornyelse af Enghaveparken.

Musiktribunen, to store læskure og fem indgangspartier i Enghaveparken er gennem det sidste års tid blevet restaureret efter arkitekt Arne Jacobsens originale tegninger. Projektet blev gjort muligt med en donation på ca. 11 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal. Nu står de færdige, og det skal fejres med en indvielsesfest i Enghaveparken lørdag den 3. september kl. 15-21.

Siden musiktribunens anlæg i 1929 har både tribunen og sceneforpladsen dannet rammerne for alt fra elektronisk musik, til trafiklegeplads i 50’erne og swingdans i 50’erne og 60’erne.  Derfor vil der ved indvielsen være fokus på både den moderne og historiske brug af parken og bygningerne.

Med restaureringen af de ikoniske bygninger får vi ført fortiden ind i fremtiden. Enghaveparken skal fremover være med til at tage fra, når skybrud rammer Vesterbro, men den skal også fungere, som den altid har gjort, nemlig som et grønt, rekreativt område på vesterbroernes præmisser. Musiktribunen og læskurene skal bakke op om kulturelle arrangementer, leg og bevægelse, tryghed, ro og fordybelse, præcis som det er ønsket af Enghaveparkens brugere, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Man kan bl.a. opleve Klezmofobia, de lokale drenge The Golden Boys fra Oehlenschlægersgade Skole, Live Strings samt swingdans ud på aftenen. Der vil derudover være en markedsplads med madboder og aktiviteter.

Parken og bygningerne blev i sin tid tegnet hos Stadsarkitekten direktorat, hvor Arne Jacobsen på det tidspunkt arbejdede. Enghaveparkens bygninger og indgangspartier var blandt Arne Jacobsens første opførte værker, hvilket også er med til at understrege deres bevaringsværdi.

Stor fornyelse af parken på vej

Med afslutningen på restaureringen af parkens bygninger, er Enghaveparken klar til næste etape. Forude venter en gennemgribende fornyelse af parken, der sammentænker byrumsforbedringer og klimatilpasning. Enghaveparken skal i fremtiden være i stand til at tilbageholde enorme mængder regn, som ellers ville oversvømme Vesterbros gader og kældre ved kommende skybrud. Samtidig genopføres to små boder i parken med støtte fra Realdania. Boderne, der blev revet ned i 1970’erne, er ligeledes tegnet af Arne Jacobsen. Enghaveparken skal fortsat være en park og et grønt åndehul midt på Vesterbro, som dagligt bruges til picnics, hyggestunder, leg og koncerter.

Planerne for fornyelsen af Enghaveparken er udarbejdet i tæt samarbejde med den lokale arbejdsgruppe for Enghaveparken under Områdefornyelsen Vesterbro og på baggrund af inddragelse af forskellige borgergrupper på Vesterbro. 

Enghaveparken skal bruges af vesterbroerne, og derfor skal den også skabes af dem, som bruger den. Arbejdsgruppen for Enghaveparken bestående af lokale nøglepersoner og ildsjæle er med til at bestemme temaer og fysiske indsatsområder for parkens fornyelse. På denne måde forsøger vi at sikre, at parkens indretning og indhold efterkommer flest mulige lokale behov og ønsker for selve parken og bydelen som en helhed. For eksempel er der et ønske om en skøjtebane, som politikerne i Borgerrepræsentationen nu skal tage stilling til. Skøjtebanen skal sikre, at der vil være liv i parken hele året rundt. Vi er imidlertid rigtigt glade for, at A. P. Møller Fonden nu har sikret, at scenen og læskurene med toiletterne er blevet renoveret. Alle tre bygninger har fået en større overhaling, der nu både sikrer det historiske vue bagud - og nogle lækre faciliteter fremad, siger Thomas Egholm, formand i styregruppen Områdefornyelsen Vesterbro.

Hele fornyelsen af Enghaveparken forventes færdig i 2019.