København på kanten til noget nyt

23.11.2015
Teknik- og miljøudvalget vil give københavnerne større indflydelse og bedre muligheder for at udfolde sig for at tilføre byen mere kant

”Frem mod 2025 skal vi skabe livskvalitet for 100.000 flere mennesker på det samme antal kvadratmeter som i dag og med en stram økonomi. Men vi kan og skal vende udfordringen til en fordel. Det gør vi ved at satse cyklen som det primære transportmiddel, da cyklen er det mest økonomiske, miljørigtige og den mest pladsbesparende måde at komme rundt i byen. Det gør vi ved at lave grønne byrum, når vi alligevel skal sikre byen mod skybrud og stormflod. Og det gør vi ved at gribe københavnernes stigende interesse for at genbruge, genanvende og tage et globalt ansvar gennem deres handlinger,” siger Morten Kabell.

Den store tilstrømning af nye indbyggere til København har gennem en årrække truet med at splitte byen i rigmandsghettoer og udsatte byområder. Men også den tendens gør den nye vision op med. Der skal bygges almene boliger i de nye byudviklingsområder, og så skal kommunen øge sine investeringer i de dele af byen, der har levet en hengemt tilværelse. Det skal udviske de økonomiske og sociale forskelle mellem bydelene og skabe en større sammenhængskraft i byen.

”København er en mangfoldig by, og bydelene er præget af store forskelle. Sådan skal det også være fremover. Men forskellene skal skyldes aktive tilvalg fra bydelenes beboere og ikke medfødte forskelle i indkomst, baggrund eller fremtidsudsigter. Om man vil bo på solsiden af havnen eller på det multikulturelle Nørrebro bør være et aktivt tilvalg og ikke noget forudbestemt. Og vi skal skabe en by, hvor man har lyst til at bo et sted men mod på og lyst til at gå på opdagelse i alle andre dele af byen,” siger Morten Kabell.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619

 

Læs de konkrete mål for Fællesskab København

Læs mere om Fællesskab København

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.