Kabell lægger arm med staten om luftmålestation

02.05.2016
Teknik- og miljøborgmester nægter at lade sig banke på plads af staten i sagen om luftmålestation på HC Andersens Boulevard

Københavnerne skal have et retvisende billede af luftforureningen i byen, og staten skal leve op til sit ansvar for at nedbringe forureningen til EU’s grænseværdier. Derfor nægter teknik- og miljøborgmester Morten Kabell at rette sig efter en afgørelse fra Vejdirektoratet, der vil tvinge Teknik- og Miljøudvalget til at flytte luftmålestationen. Morten Kabell (EL) vil derfor endnu engang stemme imod et forslag om at give Miljøstyrelsen tilladelse til at flytte luftmålestationen, når Teknik- og Miljøudvalget skal behandle en ny indstilling fra forvaltningen den 2. maj.

”I dag dør mere end 500 københavnere for tidligt på grund af luftforurening, mens mange tusinder bliver syge og får forringet deres livskvalitet. Som borgmester er jeg valgt til at varetage københavnernes interesser. Københavnerne har krav på, at luftmålestationen bliver stående, hvor den giver et retvisende billede af forureningen,” siger Morten Kabell.

Med den nuværende placering af luftmålestationen kan luftkvaliteten i København ikke leve op til EU's grænseværdier for NOx. Det er regeringens ansvar, at Danmark overholder EU’s grænseværdier, og miljøministeren må påtage sig ansvaret for at nedbringe luftforureningen i stedet for at flytte målestationen tre meter længere væk fra den forurenende trafik, mener Morten Kabell:

”Københavnerne bliver ikke mindre syge af, at vi sminker tallene for luftforureningen i byen. I København vil vi gerne stille samme skrappe krav til udledningen af NOx og partikler fra personbiler og varevogne, som vi gør for lastbiler og busser: Det er en model, vi kender fra bl.a. mange tyske storbyer, og vi ved at ordningen vil have stor effekt. Men ordningen kræver en lovændring, og den bør miljøministeren levere.”

For yderligere kommentarer kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619