Klatreskoven i fare for at blive fældet

30.05.2016
Den grønne attraktion Klatreskoven på Vesterbro kan nu gå hen og blive fortid.

I årevis har børn og voksne kunnet bevæge sig rundt i trækronerne i Klatreskoven på Vesterbro, men den grønne attraktion kan nu gå hen og blive fortid.

Carlsbergområdet emmer af liv, når børn, unge og voksne vover pelsen og udfordrer både koordinations- og balanceevner på en tur gennem Klatreskoven på Pasteurvej. De glade stunder ser dog nu ud til at ende brat. Med udviklingen af Carlsberg Byen ønsker Carlsberg nemlig at fælde træerne for at få plads til nybyggeri. Men de 28 træer i Klatreskoven skal ikke lade livet, hvis det står til teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

- Enhedslisten har været mod denne plan fra start af, og det er vi selvfølgelig stadig. Mange var forfærdede, da den grønne allé på Ny Carlsberg Vej med ét var fortid, og jeg kan kun forestille mig, at det samme vil gælde for Klatreskoven. Vi har lige stemt en træpolitik og en stor vision for 100.000 flere træer igennem i København, så det vil være hul i hovedet, hvis vi går i den stikmodsatte retning og giver grønt lys til at starte en motorsavsmassakre på Klatreskoven, siger Morten Kabell.

Carlsberg har ønsket at fælde hele Klatreskoven samt tre bevaringsværdige træer på Vesterfælledvej. I forvejen er der meddelt dispensation til at fælde i alt 27 bevaringsværdige træer på Carlsberg, men nu er grænsen altså nået, mener Morten Kabell:

- Vesterbro fattes i forvejen grønne og rekreative områder, og det nytter ikke noget, at Carlsberg bliver ved med at gå på strandhugst blandt Københavns træer for at få plads til nye indtægtskilder. I stedet burde Carlsberg tænke et så værdifuldt område for mange ind i deres arkitektur, så Klatreskoven fortsat kunne trække besøgende til området og vække glæde for mange, lyder det fra Morten Kabell.

Teknik- og Miljøborgmesteren forventer opbakning til at afvise ønsket om dispensation til at fælde de mange træer fra Radikale Venstre. Fældningen af kastanjetræerne på Ny Carlsberg Vej virkede nemlig som inspiration til tankerne om en træpolitik for Radikales gruppeformand Tommy Pedersen, som det skærer i hjertet på, når han går, hvor træerne engang stod.