København er duks i bekæmpelsen af trængsel

05.09.2016
København følger anbefalinger fra trængselskommissionen til punkt og prikke, men der er fortsat meget at gøre for cyklisterne

I september er det tre år siden, at trængselskommissionen fremlagde sine anbefalinger. Og i København er politikerne allerede godt i gang med at implementere de forslag, hvor kommunen har hele eller dele af ansvaret. Kun inden for ganske få områder kan kommunen nu komme længere med at indfri anbefalingerne på egen hånd. Men navnlig på cykelområdet har København fortsat har en stor opgave med at udvide kapaciteten på smalle cykelstier, sikre bedre cykelparkering og nye genveje i form af broer eller grønne cykelruter. Derfor går teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) til efterårets budgetforhandlinger til mindst 150 mio. kr..

”Staten vender os bevidst ryggen og ignorerer sit ansvar for at bekæmpe trængslen i hovedstaden, mens vi som kommune tager ansvar for at løse problemet. Det gøres bedst ved at forbedre forholdene på cykelstierne. Derfor skal vi som minimum fordoble kommunens investeringer i cykelområdet de kommende år. Det vil samtidig sikre københavnerne renere luft og mindre støj,” siger Morten Kabell, der også var medlem af Trængselskommissionen.

Frem mod 2027 vokser København med 100.000 indbyggere og får 20.000 nye private arbejdspladser. Det vil i sig selv betyde en stigning i cykeltrafikken på 27 pct. Men samtidig viser fremskrivninger, at befolkningstilvæksten vil betyde 20.000 flere biler på vejene. Men skal København øge andelen af pendlere, der tager cyklen til og fra arbejde og studier i København fra 41 pct. i dag til 50 pct. i 2025, så vil det kræve, at kommunen investerer mellem 1,6 og 2,6 mia. kr. de kommende ti år mod 1 mia. kr. de seneste ti år.

I dette års cykelpakke vil Enhedslisten gå efter at forbedre kapaciteten på byens vigtigste cykelruter, sikre flere cykelparkeringspladser og gøre det mere attraktivt at cykle uanset vind og vejr gennem indsatser mod færre vandpytter og bedre snerydning og saltning om vinteren på cykelstierne. Blandt andet foreslår partiet bredere cykelstier på Torvegadekorridoren, der på hverdage har op mod 44.000 cyklister. Også Nørregade-korridoren i Indre By skal have en overhaling, mens der skal etableres en supercykelsti i Ørestad. Endelig vil partiet have taget hul på arbejdet med at sikre tilstrækkelig cykelparkering til pendlerne ved stationerne.

”Lader vi trafikken fortsætte sin udvikling, som den ser ud i dag, vil der komme 20.000 flere biler i de københavnske gader i 2025, og det har vi på ingen måde plads til. Derfor er det nødvendigt at få ændret i trafikmønstrene, så flere vælger cyklen til og bilen fra,” mener Morten Kabell.

For at løse hovedstadens trængselsproblemer har Københavns Kommune de senere år investeret milliarder i metro til Sydhavn og en ny vejtunnel til Nordhavn. Herudover er der investeret millioner i udskiftningen af byens nedslidte trafiksignaler og i ny intelligent trafikstyring. Kommunen har også lagt sig i selen for at få bedre styr på byens mange gravearbejder, ligesom man er gået sammen med Vejdirektoratet om at sikre en bedre afvikling af og kommunikation om trafikken i hovedstaden. Endelig har kommunen investeret i pendlercykler og forbedringer af cykelinfrastrukturen. Trængselskommissionen har også anbefalet roadpricing, skærpede miljøzoner og et sammenhængende net af letbaner i hovedstadsregionen. Her kan kommunen ikke komme videre uden opbakning fra staten.

Se listen med cykelprojekter, Enhedslisten går til budgetforhandlingerne med i denne pressemeddelelse