København er klar med plan for nattelivet

13.07.2017
Flere krav til beværtninger, opstramning af tilsyn, styrket samarbejde med politiet og andre tiltag skal nedbringe generne fra nattelivet.

122 svar har Københavns Kommune modtaget fra københavnere, lokaludvalg og brancheorganisationer i forbindelse med høringen af den nattelivsplan, der skal sikre en bedre balance mellem et godt natteliv og hensynet til beboerne i de dele af byen, hvor festen har taget overhånd. I høringssvarene bliver der primært peget på alkoholbevillinger som årsag til problemet. Herudover har et mindre antal høringssvar bakket op om arbejdet med at sikre en bedre geografisk spredning af store arrangementer.

”I Teknik- og Miljøudvalget har vi allerede lagt en strammere kurs, der skal nedbringe generne fra byens musikarrangementer og sikre en bedre spredning af dem. Vi skal selvfølgelig evaluere og vurdere, om der er brug for yderligere opstramninger. Samtidig ser vi på, om en ny festivalplads kan rykke de største arrangementer helt væk fra beboelsesområderne. På samme måde skal vi være åbne overfor en strammere praksis overfor udeserveringer,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). Ansvaret for alkoholbevillinger ligger i Kultur- og Fritidsudvalget.

Et andet gennemgående tema i høringssvarene er et styrket fokus på festen i gaden, der følger med de mange alkoholbevillinger, arrangementer og udeserveringer. Her har politikerne allerede afsat penge til flere støjvagter og et øget tilsyn med bl.a. arrangementer udeserveringer. Men nattelivsplanen peger på et behov for flere midler til området. En styrkelse af det kommunale tilsyn gør det dog ikke alene. Planen peger også på, at der er brug for en mere aktiv indsats fra restauratørerne, der skal påtage sig et større ansvar for, hvad der sker foran deres beværtninger. Og så skal politiet spille en mere aktiv rolle, da de er den eneste myndighed, der reelt kan skride ind overfor festen på gaden og udskrive bøder for eksempelvis cykeltaxaer med musikanlæg og til folk, der smider affald eller tisser på gaden.

”Det er helt afgørende at kommunen og politiet begge afsætter flere midler til at udøve vores respektive myndighedsopgaver, hvis vi skal sikre hensynet til beboerne. Men også restauratører og arrangørerne af de mange store arrangementer er nødt til at påtage sig et større ansvar. Alternativt bliver vi som kommune nødt til at være endnu mere restriktive med de tilladelser og bevillinger vi udsteder,” siger Morten Kabell.

Som et sidste gennemgående tema peger mange på, at der er brug for et øget fokus på affald og uringener i de dele af byen, hvor nattelivet leves. Dog er det ikke alle københavnere, der ønsker sig mobile toiletter, da de skæmmer bybilledet. Derfor er der i den endelige nattelivsplan forslag om at afsætte flere penge til nye skraldespande med mere kapacitet, så mindre affald ender på gaden. Samtidig skal flere penge til renhold og en øget indsats med spulevogne sikre, at affaldet hurtigere bliver fjernet fra de mest belastede områder af Indre By, inden butikkerne åbner, ligesom spulevogne skal fjerne lugten af urin. Samme forbedrede service skal gælde på Islands Brygge de dage, hvor mange mennesker har opholdt sig i Havneparken.

”Med en bedre regulering, er jeg sikker på, at der stadig kan være plads til et godt byliv i København – også om natten. Men byen skal også være til at holde ud at se på for de morgenfriske. Derfor er det helt afgørende, at vi fra politisk side også afsætter flere penge til at gøre byen ren,” siger Morten Kabell.