København fortsætter genopretning af vejene i 2017

23.12.2016
Mange af de centrale færdselsårer i København er nedslidte. Over 268 mio. kr. er sat af til genopretning i 2017.

Næste år får endnu flere københavnere og pendlere glæde af ny asfalt på cykelstier og veje, bedre fremkommelighed for de gående og mindre støj fra biltrafikken. Det sker som følge af Københavns Kommunes genopretningsplan, hvor der af to omgange i efteråret 2016 er afsat over 268 mio. kr. til området.

Allerede med vedtagelsen af budgettet for 2016 blev der fyret godt op for kedlerne med en post på 208,5 mio. kr., og de midler fik hurtigt ben at gå på. Ved at skabe et team med fokus på helhedsgenopretning er det lykkedes Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde særdeles effektivt, og det har betydet, at man alene i år har kunnet sætte punktum for en række omfattende projekter. Den samme metode skal nu fortsættes næste år, og det er teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) godt tilfreds med:

- Forvaltningens dygtige medarbejdere har vist, at hvis vi politisk afsætter beløbene til helhedsgenopretning, så skal forvaltningen nok eksekvere og komme i mål. Det er omfattende og imponerende arbejder, de når på så kort tid, og det er noget, som kommer københavnerne til gode. Helhedsgenopretning af København er et langt, sejt træk, men vi formår at gøre generne så små som muligt lokalt, når vi ordner det hele på én gang, siger Morten Kabell.

Helhedsgenopretning sparer penge
Alene i 2016 har forvaltningen taget hånd om Valby Langgade, Frederikssundsvej og Roskildevej, som alle er centrale færdselsårer med mange tusinder af trafikanter dagligt. Ved siden af disse er også Stubmøllevej i Sydhavn blevet helhedsgenoprettet, mens arbejdet med genopretning af brønde, fortove og cykelstier i byen også er fortsat ufortrødent. Helhedsgenopretning er en økonomisk effektiv genopretningsmetode, og derfor er investeringerne i den grad penge værd, mener Morten Kabell:

- I stedet for at lappe byen, når hullerne opstår, skal vi have løftet København til en nutidig standard. Vores indsats i år viser tydeligt, at det er pengene værd, selvom der er tale om store beløb. Vi har stadig et stort arbejde foran os, men erfaringen viser med al tydelighed, at der er tale om rettidig omhu, når vi prioriterer helhedsgenopretningen af København. Vi har simpelthen ikke råd til at vente, siger Morten Kabell og fortsætter:

- Helt kort sagt kan man sige, at jo dårlige tilstanden er, jo dyrere bliver genopretningen. Hvis vi ikke skrider ind nu, bliver prisen markant højere, mens københavnerne vil opleve en infrastruktur i forfald. Derfor har vi afsat over 268 millioner kroner til at forbedre fremkommeligheden og sikkerheden gennem en genopretning af fortove, cykelstier og veje og samtidig nedbringe vejstøjen flere steder. Dermed sørger vi for et mærkbart løft af vores vej- og stisystemer, som københavnere kan nyde godt af i mange år, siger Morten Kabell.

Helhedsgenopretningen betyder, at kommunen arbejder fra facade til facade. Det betyder, at både kørebaner, fortove, cykelstier, signalanlæg og vejbrønde bliver renoveret. Samtidig sørger kommunen for at sætte høje kantsten, så vand fra vejbanen ikke løber ind i kældrene hos beboerne. Byen gøres også mere tilgængelig for ældre og folk med handicap ved at benytte fliser med knopper i overfladen ved fodgængerovergange og busstoppesteder, så blnde og svagtseende bedre kan orientere sig.