København fortsætter kampen mod oversvømmelser

14.12.2016
15 nye skybrudsprojekter til en værdi af over 330 mio. kr. er blevet politisk godkendt.

Med beslutningen på seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget er der banet vej for 15 nye skybrudsprojekter, som skal være med til at håndtere de store mængder regn, som falder, når himlen åbner sig over København. Lokalt kan københavnerne se frem til skybrudsløsninger i Kulbanekvarteret, Vigerslev, Vanløse, på Østerbro, Vesterbro, Nørrebro, i Indre By og Sydhavn samt Nordvest.

Men udover at sikre københavnerne mod oversvømmelser, får politikerne også mulighed for at give noget ekstra tilbage til københavnerne ved fem af projekterne i form af forskellige grønne og blå byrum, og den mulighed bør udnyttes, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

- Det er klart, at det vigtigste er at få klimasikret København, når det handler om skybrudsprojekter. Men når vi gør det, så bør vi lave løsninger, som giver noget tilbage til københavnerne i form af grønne og blå åndehuller. På Østerbro har vi skabt grønne løsninger, hvor asfalt er blevet omdannet til grønne områder til kæmpe glæde for de lokale, i denne omgang får vi mulighed for at give noget til vores udsatte byområder, og den mulighed skal vi gribe, lyder det fra Morten Kabell.

Hvis de udvidede forslag skal blive til virkelighed, kræver det, at der findes penge til tilkøbene i forbindelse med budgetforhandlinger.

Fire af de fem projekter, som er egnet til at styrke byens rum, arkitekturen og bynaturen gennem tilkøb, ligger i udsatte byområder. Det drejer sig om skybrudsprojekterne Karens Minde i Københavns Sydhavn, Bispeparken og Skoleholdervej i Nordvest samt Kulbanevej i Valby, og netop på grund af kvarternes status har politikerne en særlig forpligtelse overfor de lokale, mener Morten Kabell:

- De ressourcestærke københavnere skal nok sørge for at udnytte byens mange tilbud, men det samme gælder altså ikke for flertallet i de udsatte byområder. De kan ikke bare hoppe ind i bilen og drøne til Amager Strand eller i Fælledparken for at grille. Derfor er der behov for, at vi skaber lokale rekreative områder, som naboerne kan nyde glæde af til hverdag. På den måde får vi løftet livskvaliteten for de fattige københavnere og dermed gjort København mere lige for alle, siger Morten Kabell.

Projekterne har forskellige kvaliteter. Fx skal tilvalgene i Bispeparken være med til at styrke den sociale sammenhængskraft i området og øge trygheden, mens tilføjelserne til Karens Minde-projektet skal medvirke til at styrke områdets parkkarakter, de biologisk grønne løsninger og biodiversiteten samt medvirke til at skabe en grøn forbindelse mellem Vesterbro og Kgs. Enghave via Vestre Kirkegård.

Når Københavns Kommune sikrer byen mod skybrud, sker det typisk ved at skabe løsninger på overfladen. Ved at lede vandet ad skybrudsveje mod grønne områder og forsinkelsesbassiner slipper man for at nedgrave nye kloakker, som også vil være en markant dyrere måde at holde byens kældre tørre på. Metoden har resulteret i verdensomspændende opmærksomhed og internationale samarbejdsaftaler med storbyer som New York og Washington, som ønsker at skybrudssikre sig på københavns manér.