København når sit mål om 85 pct. elbiler

20.12.2016
København går mod strømmen og når med et års forsinkelse sit mål om, at 85 pct. af kommunens personbiler skal køre på el eller brint.

Mens salget af elbiler i Danmark stort set er gået i stå, så skiller København sig ud ved netop at have indgået de sidste aftaler, så 85 pct. af kommunens vognpark fra foråret 2017 vil køre på el og brint. Dermed kan København med lidt over et års forsinkelse sætte hak ved et vigtigt punkt i den plan, der skal gøre kommunen til verdens første CO2-neutrale hovedstad.

”Jeg frygtede, at vi måtte skyde en hvid pil efter målet om at 85 pct. af kommunen personbiler skulle køre på el eller brint, da et bredt flertal i Folketinget sidste år besluttede at udfase afgiftsfritagelsen på elbiler. At vi alligevel når målet er et godt bevis på, at København virkelig kæmper for at bevare vores grønne førertrøje til trods gentagne benspændet fra regering og Folketing,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Københavns Kommune har i 2015 og 2016 stået i spidsen for et samarbejde forankret i Region Hovedstaden mellem 36 offentlige organisationer fordelt på 28 kommuner, 3 regioner og 5 statslige styrelser om fælles indkøb af elbiler. Storindkøbet betyder lavere priser på indkøb og leasing af elbiler, hvilket er en medvirkende årsag til, at kommunen når ambitionen om at gå foran med en grøn bilpark, der ikke udleder skadelige partikler, støjer mindre og reducerer udledningen af CO2.

Det er dog ikke udelukkende indkøb af nye elbiler, der har fået kommunens andel af el- og brintbiler til at stige til 85 pct. Det pæne resultat er også opnået ved at afhænde benzin- og dieselbiler uden at indkøbe grønne erstatninger, hvorved kommunen har nedbragt sin bilpark. Det er gjort muligt med en systematisk kortlægning af brugen af kommunens biler, så størrelsen på bilparken har kunnet tilpasses det faktiske kørselsbehov i kommunens syv forvaltninger.

Ifølge Københavns Kommunes klimaplan skal mellem 20 og 30 pct. af alle lette køretøjer i byen køre på el eller brint i 2025, og det mål bliver umuligt at nå med den udfasning af afgiftsfritagelsen på elbiler, som et flertal på Christiansborg har besluttet. Derfor opfordrer Morten Kabell Folketinget til at ændre på reglerne.

”Vi skal have taget hul på arbejdet med at reducere transportsektorens udledning af CO2. Og her spiller overgangen til elbiler en nøglerolle. I København gør vi, hvad vi kan for at bane vej for flere elbiler ved at sikre ladestandere og gode parkeringsforhold. Men salgstallene for 2016 viser med al ønskelig tydelighed, at afgifterne stadig spiller en nøglerolle, når forbrugerne skal beslutte, om bilen skal køre på el, brint, benzin eller diesel. Derfor kan jeg kun opfordre regeringen til at kigge på afgifterne og bane vej for et større salg af elbiler,” siger Morten Kabell.

København har siden 2015 øget antallet af elbiler i kommunens vognpark fra knap 65 pct. til 85 pct., hvilket svarer til en forøgelse på godt 60 stk. i 2016. De sidste biler bliver dog først leveret i foråret 2017. Samlet set har kommunen herefter 301 personbiler, der nu fordeler sig med 236 på el, 19 på brint, 28 på benzin, 17 på diesel og en enkelt på gas.