København opgiver kamp og flytter luftmålestation

27.05.2016
Miljøstyrelsen får tilladelse til at flytte luftmålestation væk fra virkeligheden.

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation bøjer sig for statens pres og giver Miljøstyrelsen tilladelse til at flytte luftmålestation længere væk fra forureningen og dermed fra virkeligheden

På et møde i Københavns Borgerrepræsentation torsdag aften valgte et flertal uden om Enhedslisten, at bøje sig for statens massive pres for at få flyttet luftmålestationen længere væk fra den forurenende biltrafik på HC Andersens Boulevard, efter at Vejdirektoratet har kendt kommunens oprindelige afvisning af flytningen for ulovlig. Det gør det mere sandsynligt, at luftkvaliteten i København, på papiret i hvert fald, kommer til at leve op til EU’s grænseværdier. Og dermed mister København også sit bedste argument i presset på regeringen for at indføre en skrappere lovgivning, der skal begrænse luftforureningen fra biltrafikken.

”Nu har staten udvist stor nidkærhed for at få kommunen til at føje sig. Man kan kun håbe på, at regeringen vil udvise samme nidkærhed i arbejdet med rent faktisk at nedbringe luftforureningen i København. På københavnernes vegne er jeg rigtig ærgerlig over beslutningen. Den betyder, at vi formentlig kan vinke farvel til skærpede ren luft zoner, hvor varevogne og personbiler med dieselmotorer bliver pålagt samme skrappe miljøkrav som lastbiler og busser. De skærpede ren luft zoner ville ellers have haft stor betydning for mange tusinder af københavneres sundhed og livskvalitet,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), der sammen med resten af Enhedslisten stemte imod beslutningen om at flytte luftmålestationen.

Selvom staten nu får sin vilje, opgiver Morten Kabell ikke ambitionen om at sikre renere luft til københavnerne. Men fremover må kommunen fokusere på de indsatser, der ikke kræver en hjælpende hånd fra staten og EU. Eksempelvis skal København gennem Movia stille krav om, at de københavnske bybusser kommer til at køre på el frem for diesel. Og så skal kommunen fortsætte det målrettede arbejde med at flytte en større del af pendlertrafikken fra bil til cykel.

Herudover vil Morten Kabell arbejde for, at København begynder at dokumentere den reelle luftforurening på andre måder. Det skal ske gennem test af nye, billige sensorer, der kan måle luftforureningen tættere på kilden. Første forsøg hermed bliver netop nu gennemført på Gasværksvej på Vesterbro. Her har kommunen målt forureningen før og efter tiltag, der reducerede biltrafikken gennem gaden. Det har betydet en reduktion i NOx og ultrafine partikler med op imod 21 pct.

”Vores forsøg på Vesterbro viser med al ønskelig tydelighed, at biltrafikken spiller en stor rolle for luftforureningen i København. Derfor skal vi fortsat gøre hvad vi kan for at dokumentere biltrafikkens meget skadelige påvirkning på københavnernes sundhed, så vi kan fastholde det politiske fokus på at nedbringe biltrafikken og fremme de grønne alternativer med et sundere miljø som følge,” slutter Morten Kabell.

 

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619