København sætter ny cykelrekord

08.05.2017
Aldrig er der blevet trampet så meget i pedalerne på de københavnske cykelstier som i 2016, men over kommunegrænsen falder cykeltrafikken.

På landsplan stiger biltrafikken markant, mens cykeltrafikken falder. København går dog stadig mod strømmen og markerer sig endnu engang som landets grønne hovedstad med en flot stigning i den samlede cykeltrafik på 3 pct. Det samlede antal cyklede kilometer har aldrig ligget højere siden 1989, hvor kommunen begyndte at beregne de samlede trafikmængder på kommunens veje.

”De nye tal slår endnu engang fast, at København er cyklernes by. Det er nemt, trygt og sikkert at komme rundt i byen på to hjul, og derfor er cyklen københavnernes foretrukne transportmiddel. Det er jeg rigtig glad for, da det mindsker trængslen på vejene, hjælper os til et bedre miljø og nedbringer udledningen af CO2. For at få endnu flere med på den grønne cykelbølge skal vi fortsætte med at prioritere gode forhold for cyklisterne højere end for bilisterne,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Den positive udvikling skal i høj grad tilskrives københavnerne. For mens antallet af cykler i trafikken i det centrale København sidste år for første gang oversteg antallet af biler, så går udviklingen stik modsat over kommunegrænsen. Her steg biltrafikken med 12 pct., mens cykeltrafikken faldt med 15 pct. i forhold til året før. 2016 blev dermed det første år, hvor der blev talt over 500.000 flere biler end cykler over kommunegrænsen. En stor del af stigningen i biltrafik holder sig dog på Øresunds- og Amagermotorvejene, mens den på kommunens veje kun steg marginalt med 0,4 pct. i 2016. Den lille stigning i biltrafikken skal sammenholdes med, at København for tiden vokser med 1.000 indbyggere om måneden, mens den københavnske bilpark er steget med 16.000 siden 2010.

Andelen af pendlere, der tager cyklen til og fra arbejde og uddannelse i København ligger i 2016 på 41 pct. På trods af det flotte tal erkender borgmesteren dog, at man stadig er langt fra målet om, at 50 pct. af alle pendlere skal bruge cyklen til og fra arbejde.

”Københavnerne er rigtig gode til at bruge cyklen, men vi skal have bedre fat i de pendlere, der skal over længere afstande. Vi ved fra de indledende erfaringer med Supercykelstierne, at kombinationen af elcykler og gode regionale cykelforbindelser kan få pendlerne til at stille bilen. Men jeg så gerne betalingsparkering udbredt til hele kommunen, så vi samtidig giver flere pendlere et skub i den rigtige retning,” siger Morten Kabell, der gennem sine snart 3½ år som borgmester selv har fravalgt en borgmesterbil og i stedet for kommer på elcykel.

Lige nu er arbejdet med at udbygge det regionale net af supercykelstier gået i stå, da den nationale medfinasieringspulje er tom. Et flertal uden om regeringen har lavet en aftale om en ny pulje på 100 mio. kr., men Morten Kabell efterlyser en langsigtet løsning og flere penge.

”Christiansborg må erkende deres ansvar for at løse trængselsproblemerne. Og 68 pct. af indbyggerne i hovedstadsregionen efterspørger bedre forhold for cyklister, mens kun 43 pct. efterspørger bedre forhold for bilisterne. Derfor skal cyklen højere op på dagsordenen på Christiansborg, da det vil medvirke til at løse trængselsproblemerne på den korte bane, mens vi på den lange bane skal investere massivt i kollektiv trafik,” mener Morten Kabell.