København skal fortsætte investeringerne i ungdomsboliger

25.08.2016
Igen i år har der været fokus på manglende ungdomsboliger til de mange nye studerende i København.

Fortsatte millioninvesteringer i området er nødvendige, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

Selvom der de seneste år er skudt ungdomsboliger op mange steder i København, bør det ikke komme som en overraskelse, at byen stadig er i underskud i forhold til de store mængder af nye studerende, som hvert år kommer til hovedstaden. Man skal nemlig ikke langt tilbage i historiebøgerne for at finde en næsten 20-årig periode, hvor kommunen havde fuldt stop for byggeri af almene ungdomsboliger. Først i 2012 blev der igen sat penge af i budgettet til ungdomsboliger, og siden er der samlet set afsat over 300 mio. kr. til ca. 2.400 nye boliger til studerende. Det begynder nogle af de unge nu at nyde godt af, i takt med boligerne kan tages i brug. Kommunen halter dog stadig bagefter, understreger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

Der er en udtalt mangel på ungdomsboliger i byen på grund af tidligere tiders fejlagtige beslutning om at indstille byggeriet af ungdomsboliger. Vi har heldigvis haft held til at overbevise de andre partier i København om, at vi er nødt til at skabe boliger til de mange unge i byen, men vi er langt fra i mål. Hvert år tiltrækker København tusindvis af nye studerende, og selvom vi ikke kan bygge nye boliger til dem alle, kan vi gøre en indsats for at komme op på niveau. Det skal prioriteres i de kommende budgetforhandlinger, slår Morten Kabell fast.

Efterspørgslen på ungdomsboliger er de seneste år eksploderet bl.a. som følge af det øgede optag på universiteterne. Ifølge kommunens Boligbarometer 2014 blev det vurderet, at der frem mod 2025 ville være ca. 28.000 flere unge i alderen 18-29 år. De afsatte midler fra de seneste års budgetter er dog ved at være brugt op, og derfor er der brug for flere penge, hvis ventelisterne til en almen ungdomsbolig i København skal nedbringes. Denne sommer står ikke mindre end 11.732 skrevet op til en studiebolig hos Kollegiernes Kontor i København (KKIK), mens Centralindstillingsudvalget (CIU) har registreret 14.429 ansøgninger om en ungdomsbolig. Derfor vil Morten Kabell forsøge at skaffe penge til området, når forhandlingerne om Københavns Kommunes budget for 2017 indledes 1. september. Investeringer er nemlig en nødvendighed for at fremtidssikre København, mener borgmesteren:

København skal ikke udvikle sig til en pendant til London

København skal ikke kun være for studerende, som kan tage plads i en milliondyr forældrekøbt lejlighed, og derfor er det vores ansvar at skabe en by, hvor billige studieboliger er tilgængelige. Gør vi ikke det, vil København udvikle sig til en pendant til London med tiden, hvor kun millionærer og milliardærer kan komme ind på boligmarkedet. Det vil jeg ikke være med til. Med en mærkbar post i budgettet til ungdomsboliger vil jeg sikre, at unge også i fremtiden har mulighed for at bo i Københavns Kommune og ikke blot besøge den og ellers overlade den til de rige. Vi skal skabe en sammenhængende by, siger Morten Kabell.

Ønsket om fortsatte investeringer i ungdomsboliger skal ses i sammenhæng med et ønske om flere almene familieboliger og dermed flere almene boliger i byen helt generelt. København har i dag 11.900 offentligt støttede og private ungdomsboliger.