København skal ikke acceptere trafikdrab

03.03.2017
Morten Kabell lægger op til en vision for København som en by uden dræbte eller alvorligt tilskadekomne i trafikken.

Selvom antallet af dræbte og tilskadekomne er faldet gennem de senere år, så kommer alt for mange stadig alvorligt til skade i hovedstadens trafik. Alene sidste år kom mere end 180 personer alvorligt til skade, mens hele 12 blev dræbt i trafikken. Derfor vil teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) have en langt mere ambitiøs vision for området, end det er tilfældet i dag. Han vil derfor arbejde for, at ingen trafikanter må komme alvorligt til skade eller miste livet i trafikken i København.

- Ét mistet liv i trafikken er ét for meget, og det samme gælder for alvorligt tilskadekomne. Derfor skal vi selvfølgelig have en ambition om, at ingen trafikanter kommer alvorligt til skade, endsige mister livet. Det betyder, at vi skal indrette byen særligt efter de bløde trafikanter, at vi skal tænke trafiksikkerhed ind i alle vores infrastrukturprojekter, og så skal vi have bilernes hastighed markant ned på alle lokalgader i København, fordi vi jo ved, at fart dræber. Vi kan og skal ikke tolerere, at folk kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken i København, siger Morten Kabell.

En sådan vision vil blandt andet betyde, at trafiksikkerheden skal tænkes ind i første etape af al byudvikling. Samtidig vil en vision om en by uden alvorligt tilskadekomne og trafikdræbte også en være en økonomisk prioritering.

En opgørelse fra COWI og Vejdirektoratet peger på, at en tilskadekommen i trafikken i gennemsnit koster kommunen 400.000 kr., og hertil kan tilføjes ekstra 200.000 kr. fra andre offentlige kasser. Det betyder, at de borgere som kom til skade i trafikken i 2015 og som er registeret af politiet, koster Københavns Kommune over 100 mio. kr. i genoptræning, pleje og overførselsindkomster. Der er derfor mange samfundskroner at spare i at investere i trafiksikkerhed.

I dag har Københavns Kommune et mål om, at maksimalt 110 kommer alvorligt til skade eller mister livet årligt i 2020, og det er altså det tal, teknik- og miljøborgmesteren helt vil have elimineret. I 2010 var antallet af alvorligt tilskadekomne og dræbte i trafikken på hele 220 personer.

Det er bilerne, de bløde trafikanter slår sig på
Det er særligt de bløde trafikanter, der er udsatte for at komme til skade i trafikken. Således er tre ud af fire tilskadekomne fodgængere eller cyklister, og det er særligt bilerne, de bløde trafikanter er i konflikt med. Når fodgængere er involveret i ulykker, er det i 63 pct. af tilfældene en bil, der er modpart. For cyklisterne er bilerne modpart i næsten tre ud af fire ulykker. Hvis tallet for trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne i København skal bringes ned, kræver det, at alle er mere opmærksomme, men fra kommunal side vil der særligt være fokus på at få bragt konflikter med biler ned, fordi de fylder for meget i statistikkerne, mener Morten Kabell:

- I en bil sidder du trygt og sikkert, mens du som fodgænger og cyklist er væsentligt mere udsat. Derfor skal vi sørge for at indrette byen, så de bløde trafikanter bliver sikret bedst muligt. København skal være trafikalt sikker for alle, og den vision skal skinne igennem i alle vores infrastrukturprojekter. Nu tager vi forhåbentlig første skridt på vejen, siger Morten Kabell.