København skal være mere attraktiv for elbiler

18.08.2016
Flere parkeringspladser med ladestandere vil gøre det mere attraktivt at vælge en elbil.

Flere ladepladser vil gøre det mere attraktivt at vælge en elbil frem for en bil på traditionelle drivmidler. Derfor skal der åbnes for flere parkeringspladser med ladestandere, hvor de er nødvendige, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Hvis luftforureningen skal ned i København, er det nødvendigt at gøre noget ved den massive biltrafik i byen. Men så længe politikerne på rådhuset ikke kan få lov til at indrette skrappere miljøzoner, og politikerne på Christiansborg kryber i flyverskjul, når de hører ordet ’roadpricing’, må København gå andre veje for at skabe forandringer. Derfor er det nødvendigt at udvide antallet af parkeringspladser med ladestandere til elbiler, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

Vi er nødt til at gøre det attraktivt at sige farvel til bilen i traditionel forstand og goddag til biler på grønne drivmidler for folk med behov for en bil i København. Derfor skal man også kunne være nogenlunde sikker på at finde en ladeplads, hvis der skulle være behov for opladning. Vi har politisk set givet mandat til 500 parkeringspladser til elbiler, og de er nu ved at være brugt op. Vi skal stadig arbejde for at gøre det mere attraktivt at droppe de forurenende biler og køre grønt i stedet, og derfor er det nødvendigt at give grønt lys til en ny pulje af 500 parkeringspladser til elbiler, siger Morten Kabell.

For seks år siden fastsatte Teknik- og Miljøudvalget en ramme på 500 parkeringspladser for elbiler, og de er nu alle ved at være etableret rundt omkring i byen. Hvis et flertal giver grønt lys for endnu 500 parkeringspladser til elbiler i København, vil de nye pladser blive oprettet i takt med, at operatørerne af ladestanderne registrerer et behov herfor. Det vil sige, at tilladelserne vil blive givet i områder uden eksisterende elbilpladser eller i områder af byen, hvor der er efterspørgsel på yderligere ladestandere. I områder med højt parkeringspres vil det være nødvendigt med dokumentation for behovet for nye elbilladepladser fra operatørerne.

Nye parkeringspladser følger borgernes transportvalg

Typisk vil det være almindelige parkeringspladser, som bliver vekslet til elbilparkeringspladser med ladestandere, som opsættes på operatørernes regning. På den måde skal kommunen kun betale for opsætning af skilte i forbindelsen med arbejdet. Det er forvaltningens forventning, at rammen på 500 ekstra parkeringspladser til elbiler vil kunne række frem til 2025, og der vil derfor ikke være tale om en markant forandring fra dag til dag på parkeringsområdet. Ligeledes er forventningen, at de elbiler, der måtte komme i byen, efter al sandsynlighed erstatter benzin- og dieselbiler. Dermed indskrænker de altså ikke parkering for biler generelt, men følger blot borgernes transportvalg.

Den gennemsnitlige belægningsprocent på parkeringspladserne til elbiler er fra 2012 til 2015 mere end fordoblet, til trods for at antallet af pladser også er mere end fordoblet i samme periode. I december 2015 lå belægningen på mellem 34-42 procent målt over hele døgnet, men det betyder ikke, at der er nok pladser i København, mener Morten Kabell:

Man skal være opmærksom på, at pladserne hovedsageligt fungerer som opladningsfaciliteter og ikke udelukkende som parkeringspladser. Derfor er det nødvendigt at tilbyde ledige pladser, hvis vi vil have folk til at køre grønt i bil. Forestil dig, hvis standerne ved tankstationer var optaget i timevis, når en traditionel bil skal fyldes op. Det ville simpelthen ikke fungere. På samme måde er det nødvendigt at gøre det let og attraktivt at være elbilist i København, siger Morten Kabell.

På nuværende tidspunkt har DriveNow 400 elbiler på vejene i København, og samtidig er Green Mobility på vej til at sende 450 elbiler på gaden i hovedstaden. Dermed må det forventes, at brugen af parkeringspladser til elbiler vil stige.

Hos Dansk Elbil Alliance er der begejstring at spore over den politiske tilgang. Branchechef Lærke Flader siger:

Flere og flere danskere flytter til storbyerne. Det betyder, at vi i stigende grad har brug for grønne løsninger, der gør vores byer til et rart sted at være. Udviklingen inden for elbiler går stærkt for tiden, og elbilen er et godt grønt alternativ at vælge. Derfor hilser vi initiativet fra Københavns kommune, som en af de førende elbilkommuner i Europa, meget velkommen. Initiativet om flere elbilparkeringspladser i København gør det attraktivt for danskerne at vælge elbiler og sender samtidigt et positivt signal til omverdenen om, at København ønsker at skabe forandring og løfte en vigtig udfordring.

I Københavns klimaplan er et af målene, at 20-30 procent af personbilerne byen skal køre på alternative drivmidler. En forudsætning for dette mål er en velfungerende infrastruktur til opladning af elbiler.

Pr. august 2016 er der etableret 482 parkeringspladser til elbiler i Københavns Kommune, og Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at behandle ansøgninger for de resterende 18 pladser.

Da København i forvejen afleverer en del af indkomsten fra betalingsparkering til staten, vil den eventuelle mindre indkomst grundet lavere belægning kun betyde noget for det beløb, som sendes videre fra kommunen.