København styrker indsats mod efterladte cykler

17.05.2016
Pressede københavnske cykelstativer skal aflastes med styrket fokus på at fjerne ejerløse cykler

Kun 33 pct. af københavnerne er tilfredse med cykelparkeringen i verdens bedste cykelby. Det er ikke godt nok, og derfor arbejder Københavns Kommune målrettet på at etablere bedre cykelparkering de kommende år. Samtidig vil kommunen med det nye projekt KBH Cykelhåndtering sikre bedre plads i de eksisterende cykelstativer ved at styrke indsatsen overfor efterladte cykler.

”Københavnerne og pendlerne er generelt godt tilfredse med København som cykelby. Men vi har et stort efterslæb på cykelparkering. Derfor skal vi i de kommende år have større fokus på at etablere bedre cykelparkering navnlig i Indre By og ved stationerne, hvor presset på cykelstativerne er størst. Samtidig skal vi sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende pladser ved hurtigere at fjerne flere af de efterladte cykler,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Et forsigtigt skøn lyder, at der i dag står 25.000 efterladte cykler på kommunens arealer over hele byen. Det svarer til mellem 10 og 15 pct. af alle cykler parkeret på kommunens arealer. I dag bruger kommunen hvert år cirka 2/3 mio. kr. på at fjerne mellem 6.000 og 10.000 efterladte cykler. Men hvert år kommer 10.000 nye efterladte cykler til. Derfor rækker pengene kun til at holde problemet nede og ikke til at løse det.

2,7 mio. kr. afsat til projektet KBH Cykelhåndtering

Teknik- og Miljøudvalget har med støtte fra staten afsat 2,7 mio. kr. til projektet KBH Cykelhåndtering. Pengene skal bruges til at forbedre indsatsen med at fjerne døde cykler og samtidig sikre, at der i fremtiden bliver efterladt færre cykler i stativerne. Et forsigtigt bud lyder på, at kommunen med det nye projekt kan nedbringe mængden af herreløse cykler med 50 pct. De første spæde effekter vil kunne mærkes i 2017, mens den fulde effekt vil vise sig fra 2018 og årene frem.

”Kommunerne bliver holdt i et stramt økonomisk jerngreb af Folketinget, og der er desværre en grænse for, hvor mange penge vi må bruge på ting som renhold, vedligehold af toiletter og indsamling af herreløse cykler. Derfor er vi hele tiden på jagt efter smartere måder at gøre tingene på, så vi kan give københavnerne en bedre service for de samme penge. Det er KBH Cykelhåndtering et godt eksempel på,” siger Morten Kabell.

Med KBH Cykelhåndtering vil kommunen skaffe mere viden om, hvorfor så mange cykler hvert år mister sin ejer og ender med at optage plads i cykelstativerne. Bl.a. vil kommunen undersøge, om man kan nedbringe antallet af cykler ved at gøre det nemmere for københavnerne at aflevere deres brugte cykler, så andre kan få glæde af dem herhjemme eller i udlandet.

I forhold til indsamlingen af cykler vil kommunen se på, om arbejdet kan organiseres mere effektivt bl.a. ved at mærke cykler om natten, hvor der er færre cykler parkeret ved stationerne. Her bliver området omkring Nørreport Station et testområde, hvor kommunen vil forsøge at komme problemet med efterladte cykler helt til livs blandt andet ved at styrke samarbejdet med DSB og metroselskabet, private grundejere som Jeudan og ATP ejendomme samt butikker som Irma og Zahles seminarium.

Som et sidste element i KBH Cykelhåndtering er Københavns Kommune i dialog med Københavns Politi om at sikre, at flere af færre indsamlede cykler ender som skrot men i stedet bliver returneret til rette ejermand, solgt på auktionshus eller doneret til velgørende formål.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619