København vil bevare bunkere til musikere

03.05.2016
Et flertal af bunkerne nær Statens Naturhistoriske Museum skal bevares, så københavnske musikere kan beholde deres øvefaciliteter.

Borgerrepræsentationen har netop besluttet, at et flertal af bunkerne nær Statens Naturhistoriske Museum skal bevares, så københavnske musikere kan beholde deres øvefaciliteter, når ombygningen af museet står færdig.

På en skøn forårsdag, hvor solen skinner og fuglene kvidrer, kan det være svært at forstille sig, at der under jorden foran Statens Naturhistoriske Museum bliver spillet tung bas, trommet på livet løs og skrålet så højt, lungerne kan bære. Det er imidlertid ofte scenariet, når dele af Københavns kultur- og musikliv indtager de gamle bunkere fra 2. verdenskrig, der ligger på hjørnet af Sølvgade og Øster Farimagsgade. Det gik derfor heller ikke stille for sig, da bunkernes brugere så lokalplansforslaget for ombygningen af Statens Naturhistoriske Museum, der ikke havde bunkerne med i sin vision for udviklingen af området. Som følge af store protester valgte en samlet borgerrepræsentation tidligere på året derfor også at understrege vigtigheden af, at der i det videre arbejde blev sikret mulighed for at bevare muligheder for Indre Bys kultur- og musikliv.

Under behandlingen i Borgerrepræsentationen tog Enhedslisten initiativet et skridt videre og fremsatte et ændringsforslag om at bevare seks af de otte bunkere. Alle politiske partier var enige heri, og dermed er størstedelen af musikernes øvelokaler nu sikret.

”Lokalplansforslaget har mange positive aspekter, når det kommer til arkitektur, kultur og bynatur. Jeg mener dog ikke, at det er retfærdigt, at ét kulturliv skal blomstre på bekostning af et andet. Derfor er jeg også glad for, at vi nu kan sikre bunkernes overlevelse,” siger Morten Kabell.

Selvom der altså er politisk opbakning til at bevare bunkerne, er det dog nødvendigt, at politikerne også finder pengene til omdannelsen af byområdet. Den detalje, håber Morten Kabell dog, bliver en formssag:

- Når politikerne har givet opbakning i form af samtykke ift. lokalplanen, forventer jeg da også, at de er interesserede i at føre visionen om at beholde bunkerne ud i livet. En bevarelse af bunkerne er med til at sørge for, at København kan give noget tilbage til københavnerne, og bunkerne er med til at give det særpræg, som giver København kant, siger Morten Kabell.

Mens museet er under ombygning, kan bunkerne ikke benyttes i tre til fire år. Derfor har Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at der skal findes alternative øvelokaler til Københavns kultur- og musikliv.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at det vil være muligt at finde lokaler inden byggeriet går i gang, hvilket forventes at ske i fjerde kvartal af 2016. Det område varetages dog af Københavns Ejendomme, der vil gå i dialog med lejerne, så der kan findes egnede erstatningslokaler.

Ombygningen af museet har en værdi af 950 mio. kr., hvoraf 550 mio. kr. er doneret fra fonde.