København vil gøre byen tilgængelig for alle

11.01.2017
København skal være tilgængelighed for dårligt gående og folk med færdselshandicap. Borgerne inviteres med i udviklingen.

Langt størstedelen af københavnere, pendlere og turister færdes generelt ubesværet på deres vej gennem byen, men det er ikke altid tilfældet for dårligt gående og folk med handicap. Derfor skal der i år bruges 7,5 millioner på at finde frem til udfordringerne i hele byen og tage fat på forbedringerne i den første bydel. Mangel på ramper ved kantsten, hvilepladser for gangbesværede, ledelinjer og lydfyr nemlig kan gøre turen gennem København til en større udfordring, men det skal der laves om på. Det fortæller teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

- Oftest har vi flertallet i fokus, når vi udvikler tilgængeligheden i København, men vi må ikke glemme minoriteterne og slet ikke folk med færdelshandicap. Vi har en forpligtigelse til at gøre København tilgængelig for alle, og derfor er jeg også særligt godt tilfreds med, at vi nu tager fat på at få udbedret de mangler, vi har rundt omkring i byen, lyder det fra Morten Kabell. Andre løsninger vil være at friholde gangarealer og gøre busstoppesteder mere tilgængelige.

For at komme bedst muligt rundt om problemet inviterer kommunen både ældrerådene og Handicaprådet med i arbejdet, men også borgerne er meget velkomne med input. Det sker blandt andet via Facebook, hvor borgerne på et kort kan markere, hvor de oplever udfordringer med tilgængeligheden. Københavns Kommune har tidligere inviteret borgerne til at komme med input til blandt andet udvikling af cykelstierne, hvilket gav over 10.000 bidrag til det fremtidige arbejde. Håbet er, at man igen vil opleve stor tilslutning til borgerinddragelsen.

Fra Danske Handicaporganisationer lyder der ros for at indsatsen for at gøre København mere tilgængelig:

- Med projektet går København foran i at skabe lige adgang for alle borgere i bylivet og i friluftslivet. Tilgængelighed handler netop om at sikre inklusion i samfundet, så alle kan deltage på lige fod. Når København sætter ind med konkrete indsatser for tilgængeligheden i byen og samtidig er opmærksomme på friluftslivet for personer med handicap, så er der kun tilbage at håbe, at landets øvrige kommuner vil følge hovedstadens gode eksempel, siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Allerede nu er kommunen bevidst om, at der er en særlig udfordring i Ørestad. Det skyldes, at bydelen er udviklet i en periode, hvor der var mindre fokus på tilgængelighed. Derfor skal en del af pengene også gå til at få rettet op på de dårlige vilkår, og på sigt skal hele København gøres mere tilgængeligt, slår Morten Kabell fast:

- Der skal ikke være områder i København, som er forbudt land, blot fordi man har et bevægelseshandicap eller er gangbesværet på anden måde. Byen skal udvikles i sin helhed, så ingen føler sig udenfor. Det skal vi huske, når vi indretter veje, cykelstier, fortove, promenader, parker og meget mere. Med denne indsats tager vi de første skridt, og det er nødvendigt at følge op på indsatsen, når vi er i mål med første etape, siger Morten Kabell.

Du kan hjælpe kommunen ved at komme med input her.