København vil ikke acceptere trafikdrab

10.03.2017
Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at København skal have en nultolerance over for alvorlige trafikuheld.

Selvom antallet af dræbte og tilskadekomne er faldet gennem de senere år, så kommer alt for mange stadig alvorligt til skade i hovedstadens trafik. Og i 2016 vendte en ellers mangeårig positiv udvikling med fald i antallet af alvorlige uheld. 179 personer kom alvorligt til skade, mens hele 12 blev dræbt i trafikken, hvilket er en stigning på 15 pct. i forhold til året før. Og det kræver handling, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). Derfor havde borgmesteren forud for Teknik- og Miljøudvalgets møde tirsdag et medlemsforslag om nul dræbte eller alvorligt tilskadekomne i København, og det var der opbakning til fra et enigt udvalg:

- Ét mistet liv i trafikken er ét for meget, og det samme gælder for alvorligt tilskadekomne. Derfor skal vi selvfølgelig have en ambition om, at ingen trafikanter kommer alvorligt til skade, endsige mister livet. Det betyder, at vi skal indrette byen særligt efter de bløde trafikanter, at vi skal tænke trafiksikkerhed ind i alle vores infrastrukturprojekter, og så skal vi have bilernes hastighed markant ned på alle lokalgader i København, fordi vi jo ved, at fart dræber. Vi kan og skal ikke tolerere, at folk kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken i København, siger Morten Kabell.

I 2010 var antallet af alvorligt tilskadekomne og dræbte i trafikken på hele 220 personer. I dag har Københavns Kommune et mål om, at maksimalt 110 kommer alvorligt til skade eller mister livet årligt i 2020, og det er altså det tal, teknik- og miljøborgmesteren helt vil have elimineret. Og den tilgang er der også opbakning til fra Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam:

- Der er al mulig grund til at glæde sig over dette visionære udspil på trafiksikkerhedsområdet i København. Vi har alt for mange dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister og fodgængere; ikke mindst i København. En forudsætning for, at flere københavnere vælger bæredygtig mobilitet er, at rammerne er trygge og sikre. Mange byer i Europa har en såkaldt VISION ZERO. Jeg glæder mig på cyklister og fodgængeres vegne over, at der nu er bred politisk opbakning til denne vigtige vision også i København, siger Klaus Bondam.

Også Dansk Fodgænger Forbund bakker op om tiltaget:

- Dansk Fodgænger Forbund kan fuldt ud støtte Københavns Kommunes initiativer.  Vi har i mange år advokeret for, at trafik bør indrettes på de svage trafikanters præmisser. At vedtage en nul-vision for trafiksikkerhed vil være et stærkt signal, og vi ser gerne en handleplan, der både indeholder forslag til f.eks. indførelse af bilfri zoner og hastighedsnedsættelser samt adfærdspåvirkning af alle typer trafikanter. Nøgleordet kunne være, at vi skal respektere hinanden og give plads til hinanden.  Dansk Fodgænger Forbund er meget tilfredse med den dialog, vi har med Københavns Kommune og er parat til at gøre en indsats for, at nul-visionen kan blive til virkelighed, siger formand for Dansk Fodgænger Forbund, Grethe Troensegaard.

Tilskadekomne koster samfundet dyrt
En vision om en by uden alvorligt tilskadekomne og trafikdræbte vil også en være en økonomisk prioritering. En opgørelse fra COWI og Vejdirektoratet peger på, at en tilskadekommen i trafikken i gennemsnit koster kommunen 400.000 kr., og hertil kan tilføjes ekstra 200.000 kr. fra andre offentlige kasser. Det betyder, at de borgere som kom til skade i trafikken i 2015 og som er registeret af politiet, koster Københavns Kommune over 100 mio. kr. i genoptræning, pleje og overførselsindkomster. Der er derfor mange samfundskroner at spare i at investere i trafiksikkerhed.

Det er bilerne, de bløde trafikanter slår sig på
Det er særligt de bløde trafikanter, der er udsatte for at komme til skade i trafikken. Således er tre ud af fire tilskadekomne fodgængere eller cyklister, og det er særligt bilerne, de bløde trafikanter er i konflikt med. Når fodgængere er involveret i ulykker, er det i 63 pct. af tilfældene en bil, der er modpart. For cyklisterne er bilerne modpart i næsten tre ud af fire ulykker. Hvis tallet for trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne i København skal bringes ned, kræver det, at alle er mere opmærksomme, men fra kommunal side vil der særligt være fokus på at få bragt konflikter med biler ned, fordi de fylder for meget i statistikkerne, mener Morten Kabell:

- I en bil sidder du trygt og sikkert, mens du som fodgænger og cyklist er væsentligt mere udsat. Derfor skal vi sørge for at indrette byen, så de bløde trafikanter bliver sikret bedst muligt. København skal være trafikalt sikker for alle, og den vision skal skinne igennem i alle vores infrastrukturprojekter. Nu tager vi forhåbentlig første skridt på vejen, siger Morten Kabell.