Københavnerne skal hjælpes ind i delebilerne

27.02.2017
Pilotprojekt skal motivere københavnerne til at droppe egen bil og gøre brug af delebiler, kollektiv transport og bycykler i stedet.

Der er nok at bruge pladsen til i København, men der er ikke meget af den at tage af. Derfor er det nødvendigt løbende at vurdere, om byen kan indrettes smartere, så den kommer flest muligt til gode. På den baggrund sætter Københavns Kommune nu gang i et projekt, som skal vise, hvordan vi bedre får plads til blandt andet cykelparkering, klimatilpasning og byrumsløsninger. Løsningen skal findes i delebilisme, kollektiv transport og anden grøn mobilitet, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

- Når over 70 pct. af de københavnske husstande ikke har bil til rådighed, så skal vi ikke prioritere uhensigtsmæssigt meget plads til det meget pladskrævende mindretal. Kan vi i stedet konvertere nogle af parkeringspladserne til delebilpladser og friarealer til byliv og cykelparkering, skaber vi en helt anden by, hvor bilerne i langt mindre grad dominerer gadebilledet. Jeg håber derfor, at projektet kan få folk til at åbne øjnene for, hvor store muligheder der fx er i pladsbesparende delebilisme, siger Morten Kabell.

En undersøgelse fra december 2016 viser, at hver fjerde af de parkerede biler i et område på Vesterbro holdt parkeret på den samme parkeringsplads fra mandag til fredag. Det kan tyde på, at behovet for en bil i hverdagen for mange københavnere ikke er særlig stor. Derfor er det oplagt at undersøge, om kommunen kan være med til at ændre folks vaner gennem pilotprojektet om grøn mobilitet, mener Morten Kabell:

- Vi står foran at skulle finde plads til 100.000 nye københavnere over de næste ti år. Vi har ikke plads til, at de alle også skal have en bil, og slet ikke hvis hver fjerde bare står og fylder op det meste af tiden.  I stedet bør vi gøre delebiler til det oplagte valg for dem, som har behovet, ved at skabe favorable vilkår for disse ordninger og dermed gøre det økonomisk attraktivt at skaffe sig af med egen bil til fordel for en delebil. Det kan forhåbentlig være med til at frigøre mere plads, som vi kan bruge på mennesker i stedet for på stillestående biler, siger Morten Kabell.

Undersøgelser viser, at én delebil kan erstatte fem til ti privatbiler, og at delebiler kan medføre et samlet fald i bilejerskab på 66 pct.. Samtidig slipper borgeren for at bekymre sig om parkeringslicens, vedligehold, forsikring og grønne afgifter året rundt.               

Milliardregning for parkering venter forude
Med 100.000 flere københavnere på vej forventes det, at der vil komme cirka 20.000 flere biler i Københavns Kommune. Prisen på parkeringsanlæg til blot halvdelen af disse biler vil ifølge Rambøll løbe op i mellem fem og ti milliarder kroner, og de penge kan bruges bedre, mener Morten Kabell:

- Vi har rigeligt med udfordringer i forhold til nedslidte skoler, skybrudssikring og at tage hånd om samfundets svageste. Det kan på ingen måde være rigtigt, at vi skal bruge milliarder af skattekroner på at oprette parkeringspladser til biler. Derudover er det også et spørgsmål om, hvorvidt det er overhovedet er parkeringspladser, vi skal bruge vores sparsomme, ledige plads på, lyder det fra Morten Kabell.

Teknik- og Miljøforvaltningen lægger i projektets beskrivelse i første omgang op til at give bilejere i Krusågade på Vesterbro mulighed for at sende bilen på ferie uden for byen i tre måneder og prøve sig frem med delebiler og kollektiv transport. Kommunen har allerede nået sit måltal om 240 delebiler i 2020, og derfor er der også fremsat et forslag om 750 traditionelle delebiler i 2020.