Københavnerne skal udpege byens træhungrende områder

28.02.2017
København bliver grønnere og grønnere, og nu skal københavnerne hjælpe med at udpege, hvor der mangler træer.

Der er godt nyt for de københavnere, der ønsker sig flere grønne pletter i byen. Nu inviteres de nemlig til at komme med input til, hvor København mangler træer, så deres ønsker kan blive en del af Træprioriteringsplanen for 2017-2019. Helt konkret kan københavnerne til og med uge 10 gå ind på det digitale Københavnerkort http://www.kk.dk/merebynatur og markere op til ti steder, hvor de savner flere træer i byen. Det kan være på byens gader, pladser, parker og andre steder i byen. 

”Vi har sat et ambitiøst mål om at plante 100.000 træer frem mod 2025, da københavnerne efterspørger mere grønt. Nu beder vi københavnerne om input for at få et overblik over, hvor efterspørgslen på flere træer er størst. Efterfølgende venter en hård politisk prioritering, da vi skal finde penge til de nye træer. Og da pladsen mange steder er begrænset, vil vi være nødt til at nedlægge parkeringspladser for at få plads til nye vejtræer,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Københavnernes input vil indgå i den endelige træprioriteringsplan, der skal indikere de områder i byen, hvor der er generel mangel på grønt. Planen kommer til at indeholde en bruttoliste over de steder, hvor forvaltningen anbefaler, at plantning af nye træer prioriteres frem mod 2019. Den forventes at blive præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget i løbet af foråret 2017. Det er den første af tre prioriteringsplaner for træplantninger, som skal sikre, at forvaltningen når målet om at plante 100.000 nye træer inden udgangen af 2025.

Sideløbende med de mange nye træer, der skal plantes, arbejder Teknik- og Miljøforvaltningen også for at bevare byens eksisterende træer.  Blandt andet samarbejder forvaltningen og lokaludvalgene om at udpege byens ikoniske træer, så der kan værnes endnu bedre om dem. Udover at give københavnerne en øget livskvalitet, er byens træer også med til at opsuge regnvand efter skybrud og reducere luftforureningen fra bilernes udstødning.