Københavnerne trives på cykelstierne

30.05.2017
Der er stor tilfredshed at spore på de københavnske cykelstier. Det viser kommunens nye cykelredegørelse.

Københavns Kommunes investeringer i cykelområdet betaler sig, hvis man spørger københavnerne. I kommunens seneste cykelredegørelse kan man se, at københavnernes tilfredshed er gået fremad på alle parametre, Teknik- og Miljøforvaltningen har målt på siden 2008. Der er dog fortsat plads til forbedring, og den er nødvendig, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell:

- Sidste år fik vi næsten 10.000 input fra københavnerne med info om, hvor der mangler cykelstier, hvor de ikke er brede nok samt mange andre gode råd. Dem skal vi følge op på! Cykelredegørelsen viser, at der er nødvendigt med øgede investeringer, hvis vi skal have flere til at tage cyklen i stedet for bilen, og det er særligt vigtigt, når vi bliver så mange flere københavnerne de kommende år, siger Morten Kabell med henvisning til, at København vokser med omkring 1000 indbyggere om måneden frem mod 2027. 

Samlet set peger Teknik- og Miljøforvaltningen på 23 initiativer, som til en samlet værdi af 252 mio. kr. skal forbedre forholdene for de cyklende københavnere og pendlere. Alene indsatsen ’nye cykelstier på steder med børn og unge’ har en pris på 55 mio. kr.. Den skal blandt andet løse problemerne med manglende cykelsti på Nordre Frihavnsgade og på den uheldsbelastede Strandlodsvej. Og den slags investeringer er nødvendige, understreger Morten Kabell:

- For langt de fleste københavnere er cyklen det naturlige valg. Det skal det fortsat være, og det skal vi understøtte ved at skabe plads til nye cyklister på de eksisterende cykelstier og anlægge cykelstier, hvor de mangler. På den måde får vi gjort cyklen til et trygt valg for alle, og dermed kan vi fortsætte den positive udvikling, vi er inde i. Samtidig går investeringerne godt i spænd med vores ønske om 0 dræbte eller alvorligt tilskadekomne i Københavns trafik, siger Morten Kabell.

De 23 initiativer i cykelredegørelsen dækker en bred vifte af løsninger. Blandt andet peger forvaltningen på nødvendigheden af bredere cykelstier på både Torvegade og Gothersgade, bedre cykelparkering ved trafikknudepunkter og færdiggørelse af den grønne cykelrute ’Carlsbergruten’. 

Derfor er det blandt andet nødvendigt at fokusere på udviklingen af nye byområder. Konkret foreslås cykelstier som følge af etableringen af Carlsberg Byen og det kommende byggeri på Postgrunden. På Islands Brygge ønskes forbedringer, så området er klar til at håndtere de mange forventede cyklister på den kommende cykelbro nord for Langebro. Desuden ønsker forvaltningen allerede nu at prioritere forundersøgelser af cykelforbindelser til og fra det kommende boligområde på Grønttorvet, en mulig forbindelse over banen ved Svanemøllen Kaserne samt flere forbindelser i den nye del af Sydhavn. De nye forbindelser kan være nøglen til at få flere til at vælge bilen fra og i stedet primært benytte sig af cyklen, viser erfaringer.

København har et mål om, at halvdelen af turene til job og studie klares på cykel. I 2016 blev der i gennemsnit cyklet 20.000 flere kilometer om dagen i København end i det foregående år. Mens over halvdelen af københavnerne tager cyklen til arbejder og uddannelse, kniber det med at få pendlerne til at benytte den tohjulede. Fra 2015 til 2016 er cykeltrafikken over kommunegrænsen faldet med 15 %, mens antallet af bilture over kommunegrænsen er steget med næsten 40.000 siden 2013, så antallet i dag er på hele 558.300.