Københavns musikarrangementer skal balancere byliv og nabohensyn

29.04.2016
Med stigende antal festivaller og musikarrangementer skal hensynet til naboerne huskes.

København er vært for et stadig stigende antal festivaler og musikarrangementer, der er med til at skabe liv i byen. Men det er også vigtigt, at der bliver taget hånd om hensynet til naboerne. Derfor har Teknik- og Miljøudvalget fået udviklet et regelsæt på området, så naboer blandt andet bliver varslet forud for udendørs musikarrangementer. 

Københavnerne er vilde med at stable såvel store som små udendørsarrangementer på benene over hele byen, og siden 2010 er antallet af tilladelser steget med 67 pct. Således blev der i 2015 givet 3.192 tilladelser til arrangementer mod 1.916 i 2010, hvoraf en stor del indebærer live musik. Da såvel efterspørgslen som byen har udviklet sig meget, har Teknik- og Miljøudvalget nu besluttet at sende et nyt regelsæt i høring. Det skal gøre det tydeligt for såvel arrangører som naboer, hvilke regler der skal overholdes, når det bliver holdt udendørs musikarrangementer på forskellige pladser i byen. 

”De mange musikarrangementer er med til at skabe liv lokalt i byen, og de er også med til at gøre København til en spændende og vibrerende storby. Det skal fortsat være muligt at skabe nogle unikke oplevelser i København, og jeg er glad for, at så mange københavnere har grebet chancen for at sætte deres præg på byens liv. Samtidig er jeg glad for, at vi nu får nogle entydige regler på området, der skal sikre balancen mellem det blomstrende byliv og hensynet til naboerne,” siger teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL).

Det nye regelsæt medfører blandt andet, at eventarrangørerne fremover skal varsle de nærmeste naboer om forestående musikarrangementer, ligesom en oversigt gør det klart, hvor mange og hvor omfangsrige arrangementer, der må afholdes på byens pladser, parker og torve. Der er de seneste år kommet mange arrangementer på lokaliteter, hvor der ikke tidligere har været musikarrangementer, og derfor er bl.a. Musiktorvet på Amager, Bellahøjmarken og Balders Plads også at finde på oversigten over regulerede lokaliteter. 

Byens arrangementer spreder sig

Mange arrangører af såvel koncerter som øvrige events ønsker som udgangspunkt at afholde deres arrangement i Indre By, men Teknik- og Miljøforvaltningen har i de seneste år arbejdet målrettet på at påpege fordelene ved at afholde sit arrangement i de øvrige bydele. Det har bl.a. resulteret i, at antallet af arrangementer er steget mest på Nørrebro, Bispebjerg og Vanløse i løbet af de sidste fem år. 

”Vi er begyndt at se en bevægelse, hvor arrangementerne spreder sig mere ud over byen, og jeg vil gerne opfordre endnu flere arrangører til at tænke udover Middelalderbyen.  Når man vælger at lægge sit arrangement udenfor bykernen, som vi f.eks. har set det med Copenhagen Historic Grand Prix på Bellahøj og markedsaktiviteter på Sundbyvester Plads, får man ofte stor lokal opbakning med i vuggegave. Samtidig er der ofte mere plads og mindre kamp om opmærksomheden, så der er et stort potentiale for de arrangører, som tør engagere sig mere lokalt,” siger Morten Kabell. 

Forskriften for udendørs musikarrangementer vil blive sendt i ekstern høring fra 26/5-16/9, hvor borgere, lokaludvalg og øvrige interesserede vil blive inviteret til at komme med input til regelsættet, der herefter vil blive forelagt til endelig godkendelse hos Borgerrepræsentationen.