Københavnske cykelinvesteringer skal op i endnu højere gear

27.05.2016
Færre pendlere valgte cyklen i 2015, øgede investeringer skal få udviklingen tilbage på rette spor.

Nye tal viser, at færre pendlere valgte cyklen til og fra arbejde i København i 2015. Øgede investeringer i bedre forhold for de københavnske cyklister skal få udviklingen tilbage på rette spor og få endnu flere til at træde i pedalerne

København har på ti år investeret 1 mia. kr. i at forbedre forholdene for byens cyklister. Det har betydet en markant fremgang for både pendlernes brug af cykel og antallet af cyklede kilometer i København, der i 2014 slog alle rekorder. I 2015 er der fortsat fremgang i antallet af cyklede kilometer, mens andelen af pendlere, som vælger cyklen til studie og job, er gået fra 45 til 41 pct., viser en ny opgørelse.

”Selvom der kun er tale om et mindre fald i andelen af pendlere, der tager cyklen, så må vi erkende, at vi nu er længere fra at nå målet om, at 50 pct. af pendlerne skal bruge cyklen til og fra arbejde og studie i 2025. Derfor er der brug for, at vi kommer op i gear og øger investeringerne i cykelforbedringer markant de kommende år,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Hvis kommunen skal i mål med de høje ambitioner, skal politikerne investere mellem 1,6 og 2,6 mia. kr. frem mod 2025 og samtidig have modet til at prioritere mere plads til cyklisterne på bekostning af bilisterne. Det store investeringsbehov skyldes tre ting. Byen vokser med 100.000 københavnere frem mod 2025, og det betyder i sig selv en stigning i cykeltrafikken på 27 pct. og dermed øget kamp om pladsen på cykelstierne. Samtidig har kommunen med de seneste ti års cykelinvesteringer høstet mange af de lavthængende frugter, hvorfor den yderligere udbygning forventes at blive dyrere. Og endelig er der ambitionen om at øge overflytningen af pendlere fra bil til cykel.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at de kommende ti års investeringer falder inden for de tre temaer fremkommelighed for alle, sikkerhed og tryghed samt cykelparkering. Under overskrifterne gemmer sig initiativer som bredere cykelstier, der skal sikre plads til både de hurtige pendlere og børnefamilierne, der har brug for plads til ladcyklen på vej til børnehaven eller at cykle med barnet på egen cykel ved siden af en voksen på vej til skole. Herudover skal flere grønne cykelruter give trygge og rolige alternativer til de meget trafikerede veje og cykelstier, mens supercykelstierne skal optimeres for at gøre det attraktivt at tage cyklen over længere afstande. Og endelig skal cykelparkeringen have et markant løft navnlig ved stationerne og i Indre By.

”I en by som København er pladsen mellem husene begrænset. Derfor er vi de kommende år nødt til at prioritere de mest pladsbesparende transportformer, så flest muligt kommer hurtigt frem. Ved at forbedre forholdene for cyklister på bekostning af biltrafikken, kan vi få mange flere pendlere gennem myldretidstrafikken og dermed forbedre fremkommeligheden for alle,” siger Morten Kabell.

I første omgang anbefaler forvaltningen, at 24 konkrete initiativer til en samlet pris på op imod 260 mio. kr. indgår i efterårets forhandlinger om kommunens budget for 2017. Udover penge kræver mange af initiativerne, at kørebaner og parkeringspladser til biler bliver vekslet til cykelstier og cykelparkering.

Med den ene mia. kr. København har investeret de seneste ti år har politikerne sikret 39 km nye cykelstier, 14 km cykelbaner, 21 km grønne cykelruter og 39 km supercykelstier. Herudover er der bl.a. også blevet råd til nye bycykler, der skal gøre det nemmere for pendlerne at kombinere den kollektive transport med cyklen.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619