Kultur i Pladehallen reddet på målstregen

16.12.2016
Flertal i Borgerrepræsentationen har reddet det nye Sydhavn fra at udvikle sig til en soveby.

Meget overraskende besluttede et flertal bestående af Enhedslisten, Det Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti torsdag aften at afvise Nordea Ejendommes ønske om at rive den gamle Pladehal på Frederiks Brygge ned og erstatte den med et byggeri, der kun skulle indeholde en blanding af boliger og kommercielle aktiviteter som butikker, restauranter og cafeer. I stedet fik Enhedslisten opbakning til et ændringsforslag om, at mindst 50 pct. af stueetagen i den ombyggede Pladehal skal anvendes til kulturelle formål, hvilket har været et stort ønske fra beboerne i det nye Sydhavn.

”Det her er en kæmpe sejer. Et flertal i Borgerrepræsentationen har besluttet at lytte til københavnerne frem for kapitalinteresserne. Det betyder, at det nye Sydhavn nu bliver en levende og attraktiv bydel med kulturaktiviteter frem for kun at bestå af boliger i glas, stål og beton,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), der hele tiden har kæmpet for at bevare kulturaktiviteter i Pladehallen.

Nordea Ejendomme har i sin tid selv været med til at udvikle den nugældende lokalplan, der slår fast at en del af Pladehallen skal bevares og rumme kulturelle aktiviteter. Efterfølgende har selskabet bedt om at få ændret lokalplanen, da de efter sigende har haft svært ved at finde nogen med interesse for at placere kulturaktiviteter i Pladehallen.

Det så længe ud til, at et flertal i Borgerrepræsentationen ville efterkomme ønsket, da kommunen ikke selv har afsat penge til en kulturfunktion i Pladehallen. Men Morten Kabell mener ikke, at det nødvendigvis er en kommunal opgave.

”Nordea Ejendomme har selv været med til at lave lokalplanen, og de har ikke protesteret over, at Pladehallen skulle reserveres til kultur. Det er muligt, at de ikke kan tjene så mange penge på kultur som de kan på boliger, butikker og cafeer. Men mange har købt lejlighed i området med en forventning om, at det nye Sydhavn blev en levende bydel og ikke en soveby. De mange beboere skal vi ikke svigte. Samtidig er det vigtigt, at bydelen kommer til at rumme funktioner, der gør bydelen attraktiv for andre københavnere,” siger Morten Kabell.