Kunstisskøjtebane et skridt nærmere at blive til virkelighed

04.05.2016
Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har godkendt, at der laves en forundersøgelse af en kunstisskøjtebane i Enghaveparken.

Enghaveparken står foran store forandringer, fordi den i fremtiden skal være en af Københavns helt centrale skybrudsløsninger. Derfor er kommunen gennem Områdefornyelse Vesterbro også godt i gang med at forberede og forbedre parken, så den i fremtiden kan være et redskab til at håndtere de voldsomme skybrud, som København har lidt under de senere år. Fornyelsen af Enghaveparken har en samlet værdi af over 38 mio. kr, og det betyder blandt andet, at de gamle boder genopstår, mens scenen i parken også renoveres, og som en del af skybrudssikringen etableres også en nedgravet hockeybane – og det er blot for at nævne få af de mange tiltag, som bliver iværksat.

Selvom der altså sker en masse i Enghaveparken, har der dog også været en del ærgrelse over, at ønsket om en kunstisskøjtebane ikke var en del af den samlede plan for området. Nu kan de lokale dog vejre morgenluft, efter politikerne i Teknik- og Miljøudvalget mandag gav grønt lys for at omdisponere midler, så en forundersøgelse kan sættes i gang. Det fortæller teknik- og miljøborgmester Morten Kabell:

- Når vi laver områdefornyelser i København, prioriterer vi borgerinddragelsen højt. I det vedtagne projekt, som i sin helhed gør en masse for vesterbroerne, er kunstisskøjtebane ikke inkluderet, selvom der er et stort lokalt ønske herom. Når nu forvaltningen kan finde pengene til en forundersøgelse, som er første skridt i en realisering af drømmen, så skal vi som politikere selvfølgelig også bakke op om det store ønske. Ellers er der jo ikke meget værdi i at inddrage borgerne, siger Morten Kabell.

Styregruppen i områdefornyelsen har selv afsat 240.000 kroner, og med politikernes ja kan Teknik- og Miljøforvaltningen lægge de resterende 1,76 mio. kr. i kassen til en forundersøgelse. Formand for Vestebro Lokaludvalg og medlem af styregruppen, Thomas Egholm, er også glad for, at man nu er et skridt nærmere, at drømmen kan gå i opfyldelse:

- Det er godt, at der nu arbejdes videre med skøjtebanen. Der er ingen tvivl om, at det har været et stort ønske i arbejdsgruppen - og på Vesterbro generelt. Vi er nødt til at fremtidssikre Vesterbro med nogle tilbud, der kan følge med bydelens udvikling. Vi er i løbet af de næste fem år i gang med at gå fra 18.500 husstande til 28.000. Og der er nødt til at blive bygget nogle ekstra tilbud til alle de nye og gamle indbyggere, så bydelen også i fremtiden vil være et attraktivt bykvarter. På den måde kan man sige, at områdefornyelsen og skøjtebanen kan være med til at sikre, at det eksisterende Vesterbro kan få en kvalitet, der giver mulighed for følge med de mange nye indbyggere, siger Thomas Egholm.

Kunstis-skøjtebanen forventes placeret foran scenen i Enghaveparken, hvor der tidligere har været en overrislingsskøjtebane, som dels er forfalden, dels kan anvendes i meget begrænset omfang, fordi det sjældent er frostvejr længe nok til at etablere en overrislingsskøjtebane. I sommerhalvåret vil arealet kunne benyttes som byrum, til aktiviteter og arrangementer foran scenen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen, som er ansvarlig for skøjtebaner i Københavns Kommune, vurderer, at anlæg af kunstisskøjtebane i Enghaveparken vil koste 8-10 mio. kr.. Forundersøgelsen vil danne grundlag for at søge budgetmidler til banen ved først kommende mulighed. Der er ikke i budgettet afsat midler til etablering af kunstisskøjtebane. Såfremt det på baggrund af forundersøgelsen politisk besluttes at anlægge kunstisskøjtebanen, skal der findes midler i Budget 2017.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.