Mere cykelparkering skyder op i København

06.01.2017
1.000 nye cykelparkeringspladser skyder op i København i år. Ny metode skal bane vej for flere parkeringspladser.

Selvom København er blevet kåret til verdens bedste cykelby, er der stadig plads til forbedringer i landets hovedstad. Det gælder blandt andet på cykelparkeringsområdet, hvor antallet af pladser ikke altid matcher det store behov, byens mange cyklister skaber. Derfor har kommunen sat målrettet ind for at skabe bedre parkeringsforhold for de tohjulede, og med den seneste beslutning i Teknik- og Miljøudvalget er der nu 1.000 nye pladser på vej.

Parkeringspladserne skyder blandt andet op, hvor borgerne har efterspurgt det. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) er glad for at kunne imødekomme en større del af byens behov med beslutningen:

 - Det er vigtigt, at vi sørger for at gøre livet let for de mange københavnere og pendlere, som hver dag bruger cyklen til at komme rundt. Bedre cykelparkering giver bedre forhold for cyklisterne og øger også fremkommeligheden for gående, når cyklerne ikke bliver smidt på gader og stræder, hvor de kan være til gene for andre. Dermed slår vi to fluer med ét smæk, og det er jeg godt tilfreds med, siger Morten Kabell.

 Op mod 400 af de nye pladser skal etableres ved vejkryds inden for den 10-meterzone, hvor bilerne er bandlyst fra at parkere. Det er en ny, prisvenlig fremgangsmåde i forhold til tidligere praksis, og de første 20 steder er allerede udpeget af Teknik- og Miljøforvaltningen. Der skal blandt andet sættes cykelstativer op i 10-meterzonen seks steder i Indre By, en håndfuld steder på Vesterbro samt på Nørrebro og Østerbro.

 De resterende 600 pladser placeres ud fra input fra københavnerne, og en del oprettes i samråd med lokaludvalgene i byen. Der er allerede kommet en del input fra både borgere, erhvervsdrivende m.fl., og dem skal der lyttes til, mener Morten Kabell:

 - Dem der kender byen bedst i de forskellige nabolag, er dem der bruger den. Derfor skal vi høre københavnerne om, hvor behovet er størst. Det har allerede kastet flere hundreder henvendelser af sig, og dermed får vi afhjulpet parkeringsproblemerne nogle af de steder, hvor borgerne særligt mærker dem, og det er selvfølgelig tilfredsstillende. Af samme årsag vil vi til foråret igen invitere københavnerne til at komme med input til, hvor cykelparkeringen halter, siger Morten Kabell.

 Pengene til parkeringspladserne kommer fra en pulje, som allerede har skabt over 5.000 nye parkeringspladser de seneste fire år, men selvom de mange parkeringspladser kommer til at gøre en forskel lokalt, giver det dog ikke anledning til at slække på indsatsen, understreger borgmesteren:

 - Vi har fortsat problemer med at skabe cykelparkering nok til alle, og hvis vi blot lader stå til, ender folk med at lade cyklen stå og vælge et andet transportmiddel i stedet. Cyklen er et grønt og pladsbesparende valg, som passer godt til en storby som København, og derfor skal vi stadig investere i cykelparkering, så københavnere, pendlere og turister fortsat oplever en by, hvor cykeltransporten fungerer, slutter Morten Kabell.