Nordhavnsvej bliver klædt i grønt

01.11.2016
2. november kl. 10 sørger teknik-.og miljøborgmester Morten Kabell for stor biodiversitet på Nordhavnsvej

Der plantes det første af i alt 370 nye træer, der sammen med 600 buske, 550 klatreplanter og 10.000 blomsterløg skal gøre Nordhavnsvej til et mønstereksempel på nyskabende bynatur med en stor biodiversitet.

Arbejdet med at anlægge den nye Nordhavnsvej, der skal lede trafikken fra Helsingør Motorvejen til Svanemøllehavnen uden om Østerbro, er nu så langt, at Københavns Kommune tager hul på arbejdet med at give den 2 kilometer lange vej et grønt udtryk og skærme naboerne for biler og støj. Beplantningsprojektet til 14 mio. kr. bliver indledt 2. november og vil stå på frem til foråret 2018, mens selve Nordhavnsvej bliver indviet i december 2017. 

Rådgiverne på begrønningen har fået til opgave at gå eksperimenterende til værks og bruge en stor variation af træer og planter, så der på sigt vil opstå helt nye økosystemer. Blandt andet vil man plante en stor variation af træer og slyngplanter, mens bunddækket vil bestå af vilde blomster, og urter vil blive brugt som værn mod ukrudt i stedet for det ofte benyttede barkflis. Dermed understøtter projektet kommunens ønske om at øge biodiversiteten i byen som blev besluttet af politikerne i Teknik- og Miljøudvalget med strategien Bynatur København. Projektet er så unikt, at Københavns Universitet de kommende tre år vil udføre et stort forskningsprojekt, hvor de vil analysere, hvordan projektet bidrager til biodiversiteten i byen.

”Med Nordhavnsvej leder vi en masse trafik uden om de små veje på Østerbro og i Indre By. Men selvfølgelig er det ikke en ønskesituation at blive nærmeste nabo til den nye vej. Derfor er jeg glad for, at vi i forbindelse med beplantningen både kan skærme for støjen og udsynet til vejen og samtidig bidrage til et grønnere København med en større biodiversitet,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Samlet set skal et område på cirka 13.000 kvadratmeter plantes til over de kommende 18 måneder. En del af beplantningen vil fungere som en grøn indpakning af Nordhavnsvejens enorme betonkonstruktioner, mens andre dele skal være med til at skærme naboerne for støj. Der bliver dog også plads til et par små grønne oaser til områdets beboere. Det ene lille parkanlæg kommer ved Strandvænget ved Nordhavnsvejens udmunding ved Svanemøllebugten. Det andet bliver etableret i modsatte ende ved Ryparken. Her vil der dog i første omgang blive tale om en midlertidig park, da denne grund formentlig skal bruges som byggeplads af HOFOR i forbindelse med etableringen af en stor skybrudstunnel fra 2020 til 2025. Herefter vil der blive etableret en permanent park.

Ved Svanemøllens Kaserne og Ryvangs Allé, der også har været berørt af det omfattende vej- og tunnelbyggeri, genetableres de grønne byrum. En lindeallé skal plantes langs den sydlige vej på kaserneområdet, der løber parallelt med S-togslinjen til Farum, mens der plantes forskellige højstammede træer på kasernens grønne plæner og pladser. 

”I dag er København alt for mange steder grå og trist, selvom vi ved, at københavnerne sætter stor pris på natur. Vi skal derfor værne om vores naturområder og strande. Men vi skal også blive bedre til at give plads til varieret natur mellem huse, veje og jernbaner i byen til glæde for københavnerne og byens mange gæster. Det er Nordhavnsvej et godt eksempel på,” siger Morten Kabell.

Alt omkring naturprojektet på Nordhavnsvej er skabt i tæt dialog med Lokaludvalg og de nærmeste naboer, der bl.a. har fået stor indflydelse på valget af støjskærme.

Se skitseforslag til at gøre Nordhavnsvej grønt