Ny armlægning om havnetunnel i København

31.05.2016
Politikerne i København skal tirsdag beslutte, om København skal støtte statens forundersøgelse af en havnetunnel

Overborgmester Frank Jensen vil på et møde i Københavns Kommunes Økonomiudvalg 31. maj forsøge at skaffe flertal for at Københavns Kommune skal afsætte 6 mio. kr. til at medfinansiere statens forundersøgelse af en havnetunnel, der vil gøre det nemmere at køre i bil til og fra København. Det forslag møder dog skarp modstand hos Enhedslisten.

”Hvis København skal løse problemerne med trængsel og samtidig nedbringe CO2-udledningen og forureningen i byen, skal vi satse på de grønne transportformer. Derfor skal vi ikke investere i en havnetunnel, der blot vil gøre det nemmere at køre i bil til og fra København og belaste flere områder af byen med mere biltrafik. Vi skal i stedet binde hele hovedstadsregionen sammen med god kollektiv transport og supercykelstier for at skabe gode alternativer til bilen,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Havnetunnellen bliver af tilhængerne ofte omtalt som en østlig omfartsvej for at skabe et billede af, at biltrafikken vil blive ledt uden om byen. Men havetunnellen vil få en række til og frakørsler i København og dermed gøre det nemmere at tage bilen til og fra i byen. Flere steder som på Amager Fælled vil til- og frakørslerne ødelægge grønne områder, mens bydelene vil blive belastet med mere biltrafik. Derfor står den begrænsede nedgang i biltrafikken i Indre By slet ikke mål med prisen på 21 mia. kr. for en havnetunnel og de mange skadelige følgevirkninger, mener Morten Kabell.

”Gode grønne områder er afgørende for livskvaliteten i en storby som København. Derfor skal vi værne om vores grønne områder i takt med, at byen frem mod 2025 vokser byen med 100.000 nye indbyggere. At smadre Amager med en havnetunnel er den helt forkerte vej at gå,” mener Morten Kabell.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619