Ny IKEA skal skabe bedre byliv

18.03.2016
Lokalplan sikrer, at IKEA bidrager positivt til udviklingen af dødt område mellem havnen og Vesterbro

Teknik- og Miljøforvaltningen har i dag offentliggjort et forslag til en ny lokalplan for IKEAs nye cityvarehus ved Dybbølsbro. Efter idé fra Vesterbro Lokaludvalg får varehuset en grøn overbygning, der kommer til at hænge sammen med et eksisterende grønt strøg i området, så københavnerne fra Bernstoffsgade til Otto Busses Vej kan gå og opholde sig i et grønt bælte, der minder om den berømte High Line park i New York. Det vækker begejstring hos teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

”Med den nye lokalplan slår vi to fluer med et smæk. Vi får skabt et nyt grønt strøg til beboerne på Vesterbro, hvor der i dag er stor mangel på gode grønne områder. Samtidig tager vi hul på arbejdet med at rette op på fortidens synder med de manglende muligheder for et godt byliv langs Kalvebod Brygge. Nu får vi skabt et godt byrum med udsigt til havnen. Jeg håber, det kan inspirere grundejerne på havnestrækningen ved Kalvebod Brygge til at lave nogle mere indbydende byrum og aktiviteter ved vandet, så vi også her kan få et bedre byliv,” siger Morten Kabell.

Med den centrale placering af det nye varehus vil kunderne i høj grad komme til fods, på cykel og med kollektiv transport på grund af nærheden til S-tog og på sigt en ny metrostation ved Fisketorvet. Hovedindgangen til det nye IKEA vil for fodgængere og cyklister blive fra Dybbølsbro, der allerede i dag er presset på kapaciteten. Derfor har der lokalt på Vesterbro i mange år været et stort ønske om at udvide broen, så der bliver bedre forhold for fodgængere og cyklister.

”Hvis den nye lokalplan bliver vedtaget i Borgerrepræsentationen, så påtager vi os fra politisk hold en bunden opgave med at imødekomme et stort lokalt ønske om at forbedre forholdene for cyklister og fodgængerne på Dybbølsbro. Vi har allerede fundet pengene til at undersøge, hvordan broen kan udvides, og i de kommende budgetforhandlinger må vi finde pengene til selve udvidelsen,” mener Morten Kabell.

Den nye lokalplan omfatter også to højhuse med 500 ungdomsboliger samt et nyt hotel. Dermed er der nu en samlet plan for udviklingen af området mellem Tivolis Kongrescenter og det nye Trafiktårn.

”Området ved Kalvebod Brygge er i dag primært udviklet med erhverv og hoteller. Det er medvirkende årsag til det nødlidende byliv på denne strækning langs havnen. Med 500 nye ungdomsboliger vil der også blive mere liv efter normal arbejdstid og øget efterspørgsel på gode byrum i området,” påpeger Morten Kabell.

For yderligere kommentarer kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.