Ny kamp om havnetunnel i København

15.04.2016
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell kritiserer overborgmester Frank Jensens samarbejde med regeringen om en havnetunnel

Regeringen har siden sin tiltrædelse droppet statslig medfinansiering af flere letbaneprojekter i København og den øvrige hovedstadsregion. Alligevel lover overborgmester Frank Jensen nu op imod 10 mio. københavnske skattekroner til en statslig forundersøgelse af en havnetunnel. Helt sort, lyder meldingen fra teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

”Transportminister Hans Christian Schmidt har med hård hånd skåret den statslige støtte til letbaneprojekter og supercykelstier i hele hovedstadsregionen. Alligevel lover overborgmester Frank Jensen nu staten penge til forundersøgelsen af en havnetunnel, der samlet set vil betyde mere biltrafik i København og dermed underminere kommunens arbejde med at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Det virker desværre til, at havnetunnellen er blevet et prestigeprojekt, som overborgmesteren er parat til at gennemføre for enhver pris,” siger Morten Kabell (EL).

Overborgmester Frank Jensens accept af regeringens kulsorte trafikpolitik kommer, til trods for at han tilbage i 2014 i en fælles kronik med Morten Kabell varslede kommunale investeringer på op imod 10 mia. kr. frem mod 2025 i de grønne og pladsbesparende transportformer i København. I kronikken skrev de to borgmestre blandt andet: ”Væksten i biltrafikken bør begrænses mest muligt. Det skal sikre, at trafikken på vejene ikke bryder sammen, og at København fortsat er en god by at leve i med plads til et godt byliv, gode grønne områder og et godt miljø med mindre støj og luftforurening.”

Overborgmesteren løber fra fælles løfte

Overborgmesterens kovending kommer dog ikke helt bag på Morten Kabell. På Københavns Rådhus har Frank Jensen allerede prioriteret et tæt samarbejde med de borgerlige partier om milliardinvesteringer i nye underjordiske parkeringshuse flere steder i København, bl.a. på Østerbro og i Indre By. Også det vil betyde flere biler i København.

”For snart to år siden varslede jeg sammen med overborgmesteren investeringer på op imod 10 mia. kr. i den københavnske infrastruktur. Dengang var vi enige om at prioritere de grønne transportformer, så biltrafikken blev begrænset mest muligt. Det ser ud til, at overborgmesteren nu løber fra det fælles løfte og i stedet vil bruge alle pengene på bedre forhold for bilisterne med en havnetunnel og nye dyre parkeringspladser. Det vil få store negative konsekvenser for vores arbejde med at nedbringe CO2-udledningen, luftforureningen og støjen i København,” mener Morten Kabell.

Sidste punktum i sagen er dog endnu ikke sat. Skal Københavns Kommune finansiere en del af forundersøgelsen for en havnetunnel, skal pengene findes i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Og her satser Enhedslisten på at i hvert fald SF også vil kæmpe imod at bruge penge på en havnetunnel.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 51 68 06 19