Nye retningslinjer for altaner i København

22.02.2016
Standardstørrelser på altaner skal sikre mere ensartet sagsbehandling for de mange københavnere, der ønsker at få altan.

Et enigt Teknik- og Miljøudvalget i København blev mandag enige om et nyt sæt retningslinjer for altaner. Vejledende standardstørrelser skal sikre gennemskuelige regler og samtidig sikre den fornødne afvejning mellem hensynet til de københavnere, der ønsker sig en altan, og de københavnere, der vil få forringet dagslys i de underliggende lejligheder. Alt efter afstanden til nærmeste bygning kan københavnerne se frem til altaner med en dybde på mellem 70 og 150 cm. Samtidig vil længden af altaner afhænge af antallet af vinduer i de underliggende lejligheder.

 

”Altaner har stor betydning for kvaliteten af en lejlighed, da det bliver nemt for beboerne at komme ud i det fri. Samtidig bidrager altaner til et godt byliv, da vi skaber liv på de ellers døde husfacader. Men vi har nu også fået meget præcis viden om, hvor meget altaner reducerer dagslyset i de underliggende lejligheder. Med de nye retningslinjer sikrer vi en god balance mellem de ofte modsatrettede interesser,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

 

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet enige om at ændre de af forvaltningen foreslåede retningslinjer på en række punker. Bl.a. skal arkitektoniske hensyn betyde mindre i vurderingen af størrelsen på og placeringen af altaner. Endelig skal det være muligt for beboere i stueetager at få altan mod gården, hvis gårdens størrelse tillader det.

 

Reglerne om standardstørrelse vil ikke gælde for et mindre antal sager, hvor særlige lysforhold gør sig gældende. Samtidig vil tilladelse til altaner fortsat skulle gives på baggrund af en helhedsvurdering af forholdene efter en konkret sagsbehandling. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der i forbindelse med den sagsbehandling skal ske en partshøring hos dem, der får reduceret dagslyset i deres lejligheder.

 

Læs indstilling med de nye retningslinjer

 

Et enigt udvalg stillede på mødet forslag om at justere Teknik- og Miljøforvaltningens udkast til retningslinjer med følgende punkter:

  • Altaner i stueetagen kan tillades ind mod gården uden højderestriktioner på de ejendomme, hvor det faktuelle friareal er større end krævet i lokalplan og kommuneplan.
  • Der kan tillades samme altanstørrelser på alle etager mod gården.
  • Sammenhængen mellem den tilladte altanstørrelse og bygningshøjden/bygningsproportioner samt antal etager udgår af retningslinjerne.
  • Gennembrud af tagrende, gesims, tagfod og udkragning ved etablering af tagaltaner/kvistaltaner tillades mod gården.
  • Vinduer mod toilet og badeværelser tæller ikke med i beregningen af antal vinduer.
  • Der gennemføres i alle sager en høring af de, der bliver berørt af reduktion af lysindfald fra overliggende altaner.

For yderligere kommentarer kontakt:

Pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619 for kommentarer fra teknik- og miljøborgmester Morten Kabell 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.