Nye trafiksignaler skal forbedre trafikken i København

17.02.2016
Alle gamle trafiksignaler i København er nu blevet udskiftet, og dermed er der udsigt til færre forsinkelser på vej til og fra arbejde.

Mange trafikanter kan sikkert genkalde sig de lange køer, der tidligere prægede H.C. Andersens Boulevard og andre københavnske hovedfærdselsårer på grund af gentagne fejl i byens nedslidte trafiksignaler. Nu har København som den første storby i Skandinavien gennemført en total udskiftning af styre­apparaterne i alle byens cirka 380 signalregulerede kryds.

 

- Fremover bliver der færre forsinkelser på grund af signaler, der går i sort, og vi kan bedre holde de grønne bølger, der sikrer, at cyklister, bilister og buspassagerer kommer smidigt gennem byen. De nye styreapparater giver os mulighed for at skabe bedre forhold for de trafikanter, vi ønsker at prioritere i København, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

 

Det nye system er online, og det betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningens trafikfolk fra kontoret kan se, om alle signaler fungerer, som de skal. Opstår der problemer med et signal, giver systemet automatisk besked, og dermed kan fejl opdages og rettes væsentligt hurtigere end før. Hvad der tidligere kunne tage uger, kan nu klares på få timer. Det er også blevet nemmere at tilpasse det enkelte signalregulerede kryds, så det danner grønne bølger med de nærliggende kryds.

 

Forudsætning for Intelligente Transport Systemer
Genopretningen af trafiksignalerne er samtidig en forudsætning for Københavns Kommunes investeringer i ITS (Intelligente Transport Systemer). Blandt andet kan man tilkoble mange flere sensorer til signalerne, så de automatisk kan optimere signalerne og fx give grønne bølger til cyklister.

 

- København investerer massivt i forbedringer af trafikken i disse år. Intelligent trafikstyring kan hjælpe os til at sikre en mere glidende afvikling af trafikken i byen, som samtidig mindsker brændstofforbruget og luftforureningen. Det giver også mulighed for at prioritere fremkommeligheden for cyklister og buspassagerer, siger Morten Kabell.

 

Kommunen har hidtil lavet nogle forsøg og mindre projekter med ITS, og gennemførte sidste år et større udbud på 47 mio. kr., der skal realiseres som ITS-projekter på vejene i løbet af de næste tre år. Vinderen af udbuddet, hollandske Technolution, har derfor besluttet at etableret et lokalkontor i København, hvor den første lokale ingeniør allerede er ansat, der dog ikke kommer til at sidde for sig selv:

- Vi vil også etablere et forsknings- og udviklingscenter for smart city-løsninger i København. Samlet set har Technolution en intention om at ansætte op til 15 ingeniører inden for de næste tre år med fokus på trafik, energi og sundhed, siger Kees den Hollander, Country manager Denmark i Technolution BV.

Technolution understøtter Københavns Kommunes ønsker om at implementere innovative og intelligente trafikstyringsløsninger, som kommer københavnerne til gode. Firmaet samarbejder bl.a. med Danmarks Tekniske Universitet og en række specialvirksomheder om at udvikle ITS-løsninger, som kan sikre, at Københavns Kommune lever op til servicemålene i kommunens trafikledelsesplan for 2018. De fastsatte servicemål for, hvor lang tid en tur gennem byen må tage på udvalgte strækninger på cykel, i bil og med bus, skal være realiseret senest i 2018.

Cyklister kan se frem til at få skåret 10 pct. af rejsetiden og få færre stop, mens den gennemsnitlige rejsetid med bus skal reduceres med 5-20 pct. i myldretiden afhængigt af strækningen. Desuden skal fodgængere i især Indre By nemmere kunne komme over vejen. Det skal være med til at få flere pendlere ud af bilen og over i bus og på cykel, så man opnår miljøfordele og bedre udnyttelse af den begrænsede plads på byens veje. Bilisterne vil blive prioriteret på de fire største indfaldsveje til København og på dele af Ring 2. Her lover kommunen uændrede rejsetider til trods for udsigten til flere biler på vejene. Samtidig vil bilisterne få et bedre flow med færre stop.

 

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619

 

FAKTA OM TRAFIKSIGNALERNE

  • København har cirka 380 signalregulerede kryds. Til hvert kryds hører et styreapparat, der sørger for at skifte lyset i krydsets signaler. Alle styreapparaterne er nu udskiftet eller opgraderet til nyeste standard. Stort set alle er også koblet op på et fælles overvågningssystem.
  • Systemet giver mulighed for dynamisk tilpasning af trafikken, så tiden med grønt i et kryds kan tilpasses varierende trafiksituationer. Eksempelvis er der meget pres på krydset Vordingborggade/ Kalkbrænderihavnsgade/ Sundkrogsgade på Østerbro, når der ankommer krydstogtsskibe i Nordhavn. Her sikrer et særligt program ekstra tid med grønt for trafikken til og fra Nordhavn, mens man de øvrige dage prioriterer trafikken på Ring 2.
  • Strømforbruget på de nye lyssignaler og styreskabe er under en tredjedel af de gamle, så det bidrager til at leve op til kommunens mål om at være CO2-neutral i 2025.
  • De nye styreapparater og rigtig mange standere har en ny type overfladebehandling, som man ikke kan klæbe plakater på, og som lettere kan afrenses for graffiti. Det giver lavere udgifter til renholdelse.
  • Udskiftningen af styreapparaterne indgår i Københavns Kommunes genopretningsplan for vejområdet ”Et løft til vejene”. Der er i alt afsat 50 mio. kr. til genopretning af byens trafiksignaler. For trafiksignalerne indeholder næste skridt en udskiftning af de resterende gamle standere og ”signalhoveder”, hvor bl.a. glødepærer udskiftes med energibesparende LED-teknologi.

Vidste du i øvrigt at:

  • København fik sit første trafiksignal i 1928 i krydset Frederiksborggade/Farimagsgade.
  • Det er ikke kun bilisterne, der har grønne bølger i København. Byens mange cyklister har deres egne grønne bølger, bl.a. på Østerbrogade, Nørrebrogade og Amagerbrogade.
  • Busser på de mest travle ruter får særlig prioritet i cirka 50 af byens kryds.
  • En række befærdede fodgængersignaler i København har nedtællingssignaler, så fodgængerne kan se, hvor mange sekunder af det røde eller grønne lys, der er tilbage.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.