Områdefornyelsen Centrale Vesterbro er slut

05.01.2017
Siden 2012 har Områdefornyelsen Centrale Vesterbro været drivkraften bag en større fornyelse af det centrale Vesterbro.

Nye byrum til Vesterbro og et kulturelt og socialt løft til bydelen. Det er resultatet af Områdefornyelsens indsats i de sidste fem år, hvor lokale aktører, ildsjæle og engagerede borgere har været med til at udvikle og forny den centrale del af Vesterbro.

”Områdefornyelsen Centrale Vesterbro er et flot eksempel på, hvordan vi med borgerinddragelse og lokalt samarbejde kan få løftet en bydel på mange områder. I kombination med skybrudssikringen forbedrer vi Enghaveparken, og samtidig har vi skabt flotte byrum til vesterbroerne rundt omkring i området. Som prikken over i’et lykkedes det til sidst også at skaffe finansiering til en skøjtebane, og det er en stor glæde at kunne opfylde så stort et lokalt ønske,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Nye byrum
En række nye byrum på Vesterbro er et meget synligt resultat af områdefornyelsens indsats. Det gælder blandt andet de nye byrum på Tove Ditlevsens Plads, Liva Weels Plads, Litauens Plads og i Alsgade-kvarteret. I Enghaveparken er bygningerne, der er tegnet af Arne Jacobsen, blevet restaureret, og senere bliver Arne Jacobsens boder genopført ved hovedindgangen. I de næste to år vil Enghaveparken desuden blive fornyet og skybrudssikret, og der vil blive etableret en skøjtebane.

”Vesterbro har fået rigtig meget ud af områdefornyelsens indsats, og der er kommet mange flotte byrum. Jeg glæder mig meget til at se resultatet af fornyelsen i Enghaveparken, når den står klar om et par år. Og så er jeg glad for, at det er lykkes at få ekstra midler fra Københavns Borgerrepræsentation til en skøjtebane, der kan skabe mere liv i parken i de mørke vintermåneder”, siger Thomas Egholm, formand for områdefornyelsens styregruppe.

På Litauens Plads står det nye byrum allerede færdigt, men i lommeparken gennemføres en række mindre tiltag til foråret, hvor der vil blive installeret tryghedsbelysning og plantet stauder. Områdefornyelsens indsats vil derfor også kunne mærkes i den kommende tid, selvom områdefornyelsen er lukket.

Sociale indsatser og kultur
Områdefornyelsen har også understøttet række sociale og kulturelle aktiviteter på Vesterbro. Gennem en række partnerskaber har områdefornyelsen medvirket til at styrke de lokale aktørers indsatser med at skabe beskæftigelse for udsatte borgere og at skabe fritidsjob for unge. Det gælder for eksempel partnerskaber med Settlementet og Fisken.

På det kulturelle område har områdefornyelsen blandt andet sammen med Metroselskabet stået Smukificeringen af de mange meter metrohegn på blandt andet Sønder Boulevard og Enghave Plads.  Projektet har ikke kun forskønnet metrohegnene på Vesterbro, men har også haft fokus på at give mindre og mere ukendte kunstnere en chance for at nå et stort publikum.

Områdefornyelsens budget har været på 60 mio. kr., som er finansieret af både staten og Københavns Kommune. Oveni har Områdefornyelsen skaffet ca. 130 mio. kr. til anlæg af de nye byrum i blandt andet Enghaveparken.