Pladehallen i Sydhavn får næppe kultur

24.11.2016
Teknik- og Miljøudvalg accepterer, at Pladehallen bliver brugt til butikker, cafeer og restauranter frem for kultur

Et flertal uden om Enhedslisten i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg valgte at sidde massive protester fra områdets beboere overhørig og bøje sig for en stor ejendomsspekulant, da de mandag vedtog en ændring af lokalplanen for Pladehallen i det nye Sydhavn. Derfor bliver kulturen efter alt at dømme skubbet helt ud af Pladehallen, der i stedet for bliver fyldt med butikker, cafeer og restauranter.

”Københavnerne er blevet lokket til det nye Sydhavn under den forudsætning, at Pladehallen blev bevaret i sin industrielle form, så der med højt til loftet kunne afholdes koncerter, teatre og madmarkeder. Det skulle skabe liv og sammenhold i kvarteret, og samtidig gøre området attraktiv for københavnere fra andre bydele. Et ganske normalt boligbyggeri med plads til cafeer og butikker i stueetagen er langtfra den bevaringsværdige kulturhal, københavnerne er blevet lovet, og området får nu lov til at udvikle sig til en soveby” siger Morten Kabell

I modsætning til den oprindelige lokalplan, hvor 2500 m2 af Pladehallen skulle bevares i sin industrielle form, så er det med beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget kun skelettet af den gamle hal, der kommer til at stå tilbage. Nordea Ejendomme har dermed fået mulighed for at rive Pladehallen ned og bygge højere. Det nye byggeri kommer primært til at rumme boliger, dog skal stueetagen bruges til andre formål. Men efter ønske fra Nordea Ejendomme har udvalget besluttet, at stueetagen udover kultur også kan rumme cafeer og restauranter. Af Nordea Ejendommes hjemmeside, hvor de kommende boliger allerede er sat til salg, fremgår det tydeligt, at selskabet satser ensidigt på restauranter og cafeer i stueetagen.

”Vores nye vision for byen ”Fællesskab København” slår fast, at vi skal lytte til københavnerne, når vi udvikler byen. I denne sag kunne københavnernes ønske ikke være klarere: De vil have en løsning, der gavner hele byen og ikke kun Nordea Ejendommes pengepung. Derfor er jeg på københavnernes vegne selvfølgelig skuffet over flertallets beslutning,” siger Morten Kabell.

Enhedslisten forsøgte på mødet at sikre, at i hvert fald halvdelen af Pladehallens stueetage skulle benyttes til kultur. Det blev dog afvist af alle andre end de radikale.