Planerne for Beauvaisgrunden er klar

27.04.2016
Den tomme grund skal omdannes til et attraktivt, grønt boligkvarter med respekt for naturen og de nuværende brugere.

I 1950’erne blev der fyldt ketchup på dåser og syltet grøntsager i udkanten af Østerbro mellem Lyngbyvej og Rovsingsgade. Beauvaisgrunden hedder selv samme sted i dag, der har stået ubeboet hen i så mange år, at det er groet fuldstændigt til med høje træer og vildtvoksende natur. Det har gjort området særligt populært blandt Østerbros lokale hundeluftere og kvarterets unge. Dem skal der stadigvæk være plads til, når Beauvaisgrunden skal omdannes til et nyt grønt boligkvarter med op mod 69 almene familieboliger. Det fremgår af det vinderprojekt, som Teknik og Miljøudvalget mandag vedtog. Et projekt, der både værner om det grønne udtryk og samtidigt giver værdi tilbage til kvarteret. I hvert fald, hvis man spørger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

”I København har vi en målrettet strategi for bynatur, der slår fast, at vi skal værne om byens grønne områder, når vi udvikler byen. Det, mener jeg, er lykkedes rigtig godt i dette projekt, hvor familieboligerne er flettet ind i det naturrige område på en måde, der sikrer det grønne udtryk. Det glæder mig samtidig, at projektet er udviklet med stor omtanke for de østerbroere, der i dag bruger grunden til rekreative formål, ”siger Morten Kabell.

Jan Hyttel, formand for Lejerbo København, udtaler:

”Vi er naturligvis glade for, at Københavns Kommune er enige i perspektiverne i vores projekt, som er et af de første eksempler på byggeri ud fra Lejerbos bygherrestrategi. Her lægger vi bl.a. stor vægt på, at et byggeri skal tænkes ind i omgivelserne. Beauvaisgrunden er en helt speciel grund, der ligger så centralt, at de femkantede boligtårne kommer til at danne en markant indgang til byen.”

For at bevare områdets grønne karakter er de nye familieboliger udviklet som tre smalle tårne på mellem 15 og 30 meter, der flettes ind i naturen blandt træer og buske. Disse boligtårne skal huse alt fra unge, unge par, små familier, store familier og bofællesskaber. Boligerne skal derudover omringes af et grønt bakket landskab, der byder på gode, rekreative byrum. Eksempelvis et grønt urbant byrum ud mod Rovsingsgade. Klimaet er der også tænkt på, idet projektet indeholder løsninger på at tage imod de stigende mængder regnvand fx i forbindelse med skybrud.

Før Beauvaisgrunden er klar til at byde de mange nye beboere velkommen, skal detaljerne i Lejerbos vinderprojekt dog først viderebearbejdes, hvilket vil ske i tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen.

Planen er, at boligerne står klar i foråret 2019.