Problem med retningslinjer for altaner i København

18.01.2016
Det skal være nemmere at få altan i København, fastslår Morten Kabell forud for drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget mandag

Altaner er populære hos københavnerne, da de gør det nemt at komme ud i det fri og dermed øger kvaliteten af boligen. Samtidig er altaner et godt bidrag til livet i byen. Derfor vedtog et enigt Teknik- og Miljøudvalg sidste år et sæt nye vejledende retningslinjer, der skulle gøre det nemmere at få tilladelse til altaner i hovedstaden. Da der i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om altaner er pligt til at tage hensyn til lysforholdene i de underliggende lejligheder, blev det samtidig besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udvikle en såkaldt lysberegner, der kunne sikre en ensartet vurdering af forringelserne af dagslyset i de underliggende lejligheder. Det skulle sikre en mere ensartet og gennemsigtig sagsbehandling.

Siden de nye retningslinjer trådte i kraft den 1. november 2015 har en række boligforeninger imidlertid oplevet problemer med at få deres altanprojekter godkendt. De private altanfirmaer mener, at det skyldes, at lysberegneren er forsimplet og unødigt restriktivt. Samtidig har det vist sig, at den nye lysberegner er svær at forstå og anvende for både boligforeninger og altanfirmaer. Derfor har lysberegneren virket stik mod det politiske ønske. Og det er selvfølgelig ikke godt nok, konkluderer teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.